Landbruget tynger fortsat Vestjysk Bank

[caption id="attachment_4875" align="aligncenter" width="620"] Vestjysk Banks store eksponering i landbruget gør stadig ondt i regnskabet. Men banken
24 aug 2016

[caption id="attachment_4875" align="aligncenter" width="620"]vestjyskBANK web_Lemvig_20x13cm_300dpi-1 Vestjysk Banks store eksponering i landbruget gør stadig ondt i regnskabet. Men banken kan glæde sig over god basisdrift og høj kundetilfredshed[/caption]

Vestjysk Bank har i dag offentliggjort deres halvårsregnskab. Banken, som med afdelinger i både Hvide Sande og Thyborøn er en vigtig samarbejdspartner for fiskeriet, realiserede et beskedent men dog positivt resultat på 10 mio. kr. efter skat i 1. halvår 2016. Akilleshælen i banken er fortsat et højt niveau for nedskrivninger på svage udlån. Det er dog ikke i fiskeriet, at banken har problemer. Det er bankens historisk store engagement i et kriseramt landbrug, der tynger banken. Vestjysk Banks nedskrivninger i 1. halvår 2016, der udgjorde 216 mio. kr. mod 171 mio. kr. i samme periode sidste år, afspejler i al væsentlighed et landbrugserhverv i fortsat alvorlig økonomisk krise. Mens banken har kunnet konstatere en positiv udvikling i kvaliteten af kundeporteføljer inden for øvrige brancher og på privatkundeområdet i 1. halvår 2016, tegner nedskrivninger på landbrug sig for godt 85 pct. af bankens nedskrivninger.

Positive elementer
Der er dog også positive elementer i bankens regnskab. Vestjysk Bank kan glæde sig over, at basisdriften er i en god gænge, og at kundetilfredsheden er i top. Vestjysk Bank kom ud af 1. halvår 2016 med et basisresultat før nedskrivninger på 227 mio. kr. Korrigeret for kursreguleringer er basisresultatet på niveau med 1. halvår 2015, hvor basisresultatet udgjorde 220 mio. kr.

- Når vi kigger på vores "motor", kan vi med tilfredshed konstatere, at vores bestræbelser på at tune den er lykkedes. Vores balance er faldet fra 22,1 mia. kr. pr. 30. juni 2015 til 20,6 mia. kr. pr. 30. juni 2016, primært som følge af en reduktion af bankens udlån. Alligevel har vi formået, med fokus på indtægter og stram omkostningsstyring, at fastholde et basisresultat i 1. halvår 2016 på samme niveau som sidste år – og dette på trods af et lavere renteniveau, hård priskonkurrence og ekstraordinær høj konverteringsaktivitet i 1. halvår 2015. Flere undersøgelser har vist, at Vestjysk Bank ligger i top på kundetilfredshed, hvilket bl.a. har betydet, at vi i løbet af 1. halvår 2016 har haft en positiv nettotilgang af ikke mindst privatkunder, hvilket vi er meget stolte af, fortæller Jan Ulsø Madsen, adm. bankdirektør i Vestjysk Bank.

Banken har dog stadig en stor udfordring med at styrke kapitalgrundlaget.

- Bankens overdækning på egentlig kernekapital udvikler sig langsomt i positiv retning. Vi glæder os over retningen, men er fortsat meget opmærksomme på, at overdækningen er spinkel og skal øges. Ud over at leve op til myndighedernes skærpede lovkrav har vi behov for yderligere at styrke vores solvensnøgletal, udtaler Jan Ulsø Madsen og fortsætter:

- Vi er meget bevidste om, at eksponeringen mod landbrugserhvervet er vores helt store udfordring, og at en styrkelse af vores kapitalmæssige situation er en nødvendighed.

Flere Nyheder