LIFE støtter stor reduktion i Østersøen

Den fælleseuropæiske organisation for kystnære fiskerier har valgt at følge trop med såvel ICES som EU-Kommissionen i forhold til TAC-fastsættelsen fo
04 okt 2016

Den fælleseuropæiske organisation for kystnære fiskerier har valgt at følge trop med såvel ICES som EU-Kommissionen i forhold til TAC-fastsættelsen for torskefiskeriet i den vestlige Østersø for 2017. Det betyder, at organisationen – der bryster sig af at understøtte det kystnære fiskeri – går ind for en reduktion på helt op til 88 procent af torskekvoten i Østersøen.

Udmeldingen kommer i en mailkorrespondance med Danmarks Fiskeriforening PO, der opfordrer LIFE til at støtte de danske erhvervsfiskeres krav om, at man maksimalt sænker kvoten fra 2016 til 2017 med 20 procent.

Det er vicedirektør for LIFE, Brian O’Riordan, der har overbragt udmeldingen, hvor han fortæller, at ”medlemmerne af LIFE er imod et sådan forslag”.

- Det er deres opfattelse – og på grundlag af deres erfaringer med implementeringen af den langsigtede torskeplan fra 2008 for Østersøtorsk -  at det er essentielt med større respekt for den videnskabelige rådgivning, hvis den onde cirkel af overfiskeri, dårlig rekruttering og bestandstilbagegang skal brydes, skriver Brian O’Riordan.

Han skriver videre:

- Efter vores opfattelse vil risikoen for fiasko og bestandskollaps ved så lav en reduktion af TAC (20 %, red.) være større end den mulige chance for bestandsgenopretning og det kystnære fiskeris overlevelse.

Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri er medlem af LIFE, men hvorvidt den danske forening bakker op om synspunktet fra LIFE, fremgår ikke af svaret fra LIFE til Danmarks Fiskeriforening PO.

Flere Nyheder