Lille tungekvote blev fisket på én uges fiskeri

[caption id="attachment_8697" align="aligncenter" width="620"] På en uge fiskede AS 520 kvoten på tunge. Foto: René Dandanell.[/caption] 1.200 kilo
20 Feb 2015

[caption id="attachment_8697" align="aligncenter" width="620"]På en uge fiskede AS 520 kvoten på tunge. Foto: René Dandanell. På en uge fiskede AS 520 kvoten på tunge. Foto: René Dandanell.[/caption]

1.200 kilo tunge i Kattegat er ikke nok til at holde fiskefartøjet AS 520 Bjarke i gang i mere end én uge i år, og det er et problem ikke bare for fiskeskipper Morten Hansen fra AS 520, der gerne ville fiske fra hjemhavnen i Grenå længere tid, det er også et problem for al de aktiviteter, som fiskerierhvervet skaber på land.

Ifølge Anders Nymann Jensen, formand for Grenå Fiskeriforening, har nedgangen fået store konsekvenser for det lille fiskersamfund. Antallet af fartøjer i havnen, der er med til at sikre ikke bare omsætning til auktionen, men også er med til at brødføde de håndværkere, fiskerne har brug for, holdes kun lidt i gang.

Det billede bevidnes af Morten Hansen, der lige nu lander i Hirtshals og Skagen i stedet for.

- Det er et par gode havne. Der er noget service. Der er både smede og elektrikere. Man kan få det, man skal bruge. Det kan man snart ikke hjemme mere, og det er der ikke noget at sige til, når vi ikke rigtig er nogen, siger Morten Hansen og nævner, at der er omkring fem aktive tilbage i hjemhavnen. Men flere af dem er – ligesom AS 520 Bjarke – på fiskeri andre steder i landet.

Det er den kraftige reduktion i tungekvoten, der er årsag til, at AS 520 nu fisker langt væk hjemmefra. For blot fem år siden fiskede de 10,7 tons tunger, men på grund af nedskæringer er den mængde nu faldet til 1,2 tons. Og det er kun til en uges fiskeri.

Det mindre fiskeri har også haft betydning på omsætningen, som er faldet fra knap en mio. kroner til lidt over 100.000 kroner i løbet af årene.

Det er en beslutning om en reduktion på 43 procent for tungekvoten i Kattegat/Skagerrak i december, der er årsagen til det faldende fiskeri. Og selvom det nu forsøges at øge kvoten, så er fiskeriet stødt på grund fordi ICES, det internationale havforskningsråd, mangler datagrundlag for at bestandsvurdere tungerne. En årsag er blandt andet, at fiskerne - i fiskeriet efter jomfruhummer - har skiftet over til et mere selektivt fiskeredskab, og dermed slipper flere tunger ud af garnet. Hvor mange har ICES dog ikke tal for, og derfor kan de ikke på den baggrund opjustere kvoten selvom fiskerne i dagligdagen støder på flere tunger end vurderet, når de fisker.

Læs mere om tungefiskeriet i Fiskeri Tidende, der udkommer på lørdag.

 

Flere Nyheder