Lillebælt ramt af det værste iltsvind i 16 år

En vindstille periode i august måned og høje vandtemperaturer har været årsag til, at iltsvindet var betydeligt mere omfattende i september end midt i
08 okt 2018

En vindstille periode i august måned og høje vandtemperaturer har været årsag til, at iltsvindet var betydeligt mere omfattende i september end midt i august måned. Det viser målinger fra Miljøstyrelsen. Det er DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, der nu offentliggør tallene for iltsvind.

Både iltsvindets udbredelse og styrke er forøget markant, og bundvandet er iltfrit i de dybeste dele af mange af de værst ramte iltsvindsområder.

I farvandene rundt om Fyn inklusiv det nordlige Bælthav, Lillebælt, de sydøstjyske fjorde og Det Sydfynske Øhav var udbredelsen af kraftigt iltsvind i september måned 2018 den største i 16 år.

Også i den vestlige del af Østersøen i områder fra Femern Bælt til Lübeck Bugt var der store områder med iltsvind, hvor der ved bunden var iltfrit. I flere af områderne blev der konstateret frigivelse af giftig svovlbrinte fra bunden, og i enkelte områder var der tale om døde fisk.

Mens Østersøen har været hårdt ramt, så har Limfjordsområdet været lidt op og ned. En storm 10. august forbedrede forholdende i Limfjorden, men i slutningen af august var iltsvindet vendt tilbage, og i Halkær Bredning blev der meldt om døde fisk sidst i august måned.

Hvis man vil have det fulde overblik over iltsvind i de danske farvande, så

Flere Nyheder