Limfjordsfiskere vil have 175 tons østerskvote

Bestanden af østers vurderes at være vokset med omkring 200 tons fra 2015 til 2016, og det danner grundlag for, at Centralforeningen Limfjorden og Dan
13 jun 2016

Bestanden af østers vurderes at være vokset med omkring 200 tons fra 2015 til 2016, og det danner grundlag for, at Centralforeningen Limfjorden og Danmarks Fiskeriforening PO ønsker tilladelse til fiskeri af 175 tons østers i Nissum Bredning.

Det fremgår af en fiskeplan for fiskeriet i 2016-2017, som foreningerne netop har afleveret til NaturErhvervstyrelsen. Her står der også, at man ønsker en sæson fra oktober 2016 frem til maj 2017, og at fiskeriet ikke sker på lavere vanddybder end 3 meter – det sker af hensyn til ålegræsset i bredningen.

Dog påpeger man fra fiskeriets side, at der vil være tilfælde, hvor ålegræs findes på større dybder end 3 meter, og at man her forventer, at DTU Aqua udpeger disse områder og laver beskyttende bokse for områderne.

Flere Nyheder