Lukkeperiode dræber fynsk erhvervsfiskeri

Da EU's Ministerråd på sit møde i oktober vedtog en udvidelse af lukkeperioden for Område 22 i den vestlige Østersø var det samtidig et dødsstød til s
29 dec 2015

Da EU's Ministerråd på sit møde i oktober vedtog en udvidelse af lukkeperioden for Område 22 i den vestlige Østersø var det samtidig et dødsstød til store dele af det nuværende erhvervsfiskeri omkring Fyn. En ny rapport fastslår således, at erhvervsfiskeriet i Faaborg, på Ærø og i Spodsbjerg på Langeland vil stoppe helt inden for kort tid.

Det fremgår af en rapport - ”Fiskestop og kvotenedsættelser – konsekvenser for berørte fiskere og havne” - som Bælternes Fiskeriforening har fået en ekstern konsulent til at udarbejde.

Og det er ikke kun fiskerierne fra de nævnte havne, der vil blive ramt. Lukkeperioden vil også skubbe til en allerede igangværende afvikling af det nuværende erhvervsfiskeri fra Kerteminde på Nordfyn og Bagenkop på Langeland. Med andre ord er det erhvervsfiskeriet i bred forstand, der bliver ramt hårdt af EU's beslutning.

Læs også: Der bliver fortsat arbejdet med få ændret dele af fiskeriaftalen for 2016 i Østersøen

Den omfangsrige rapport blotlægger, at fiskeriet omkring Fyn i forvejen er under et voldsomt pres, og at udsigten til et stop fra den 15. februar til 31. marts i kombination med en reduktion af torskekvoten på 20 procent for mange erhvervsfiskere vil være det sidste skub ud over kanten. Der er ganske enkelt ikke mere fedt at tære på – hverken for den enkelte erhvervsfisker eller for de havne, hvor de i dag lander deres fangster.

- Den samlede fiskeriaktivitet er faldende, fiskernes gennemsnitsalder er stigende, og det er vanskeligt at erstatte personer, der går på pension med yngre kræfter, lyder således den barske karakteristik af erhvervsfiskeriet omkring Fyn.

Ond spiral

Alt i alt er erhvervsfiskeriet på Fyn fanget i en ond spiral, hvor hverken den enkelte fisker eller de nødvendige servicefaciliteter på og omkring havnene er rentable. I rapporten bliver det således fastslået, at fiskerihavnen i Kerteminde har opereret med et underskud gennem de senere år, og at det kun vil blive værre, hvis fiskeriaftalen for 2016 står for troende.

- Med reducerede fangstmængder falder havneområdernes indtægtsgrundlag. På et tidspunkt er der ikke længere økonomisk basis for at holde isværk, kølerumsfaciliteter og transportlinje fra havnen kørende, hvilket betyder en endegyldig lukning af erhvervsfiskeriet, står der i rapporten.

Læs også: BSAC er bekymret over Østersøaftale for 2016

Videre hedder det:

- Afviklingen af fiskeriet har for mange af havnene nået det punkt, hvor blot en yderligere mindre nedgang i fiskeriaktiviteterne vil føre til et sådant endegyldigt ophør af havnens erhvervsfiskeri.

Kvotereduktion

Rapporten peger i øvrigt også på, at fiskerne på og omkring Fyn vil blive hårdt ramt af fiskeriaftalen for 2016 selv uden den udvidede lukkeperiode. Det skyldes, at fiskeriaftalen for næste år for Østersøen også indeholder en kvotereduktion for torsk på 20 procent.

- Indtægtsnedgangen for den enkelte fisker er betydelig, og det kan ikke udelukkes at enkelte endegyldigt opgiver fiskeriet af denne årsag, står der i rapporten, hvor der også er sat tal på, hvad kvotereduktionen i sig selv betyder for de enkelte havne.

- Den samlede mistede fangstværdi vil reduceres til kr. 0,6 mio. for havnene i Faaborg-området, kr. 1,8 mio. for havnene i Langelandsområdet og kr. 0,7 mio. for Kerteminde, bl.a. fordi fiskeriet efter fladfisk kan opretholdes uændret, bliver det påpeget i rapporten.

[toggle title="FAKTA OM RAPPORTEN" state="open" ]”Fiskestop og kvotenedsættelser – konsekvenser for berørte fiskere og havne” er titlen på den rapport, som Bælternes Fiskeriforening tog initiativ til i kølvandet på indgåelsen af fiskeriaftalen om Østersøen for 2016. Rapporten er offentliggjort i starten af december og er udarbejdet af Business Consult International.

Analysen bag rapporten omfatter erhvervsfiskeri fra havnene Bagenkop og Spodsbjerg på Langeland, Faaborg og Kerteminde på Fyn samt Marstal og Søby på Ærø. Det omfatter to-tredjedele af den samlede erhvervsfiskerimæssige aktivitet omkring Fyn og dermed det egentligt Område 22.[/toggle]

 

 

 

 

 

 

 

Flere Nyheder