Lukkeperioden i Område 24 har ingen gavnlig effekt på gydebiomassen

Da de afsluttende forhandlinger i Ministerrådet om fiskekvoterne for 2016 i Østersøen fandt sted for nogle uger siden, fastholdt EU-Kommissionen, at m
10 nov 2015

Da de afsluttende forhandlinger i Ministerrådet om fiskekvoterne for 2016 i Østersøen fandt sted for nogle uger siden, fastholdt EU-Kommissionen, at man skulle have en udvidelse af lukkeperioden for Område 24 – og argumentet, som Kommissionen gjorde brug af, var, at det skal ske af hensyn til at beskytte torsken i dens gydeperiode.

Allerede den gang stillede blandt andre miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen spørgsmålstegn ved, om argumentet var holdbart – og nu viser det sig, at ministeren har videnskaben på sin side. Kommissionens argument bliver nemlig gennemhullet af biologerne – det fremgår af et notat fra DTU Aqua til NaturErhvervstyrelsen.

Ifølge notatet vil en lukkeperiode i Område 24 således ingen gavnlig virkning have på den vestlige bestand af torsk – stik modsat Kommissionens argument. Notatet slår således fast, at torsken i Område 24 først gyder i juli og august, og at det ikke mindst skyldes, at der hovedsagligt er tale om torsk fra den østlige bestand, der er emigreret fra den østlige Østersø.

Den østlige torskebestand har således en både senere og længere gydeperiode end den oprindelige bestand af torsk i den vestlige Østersø.

På den baggrund argumenterer biologerne for, at en lukkeperiode – som det nu er besluttet for Område 24 - ingen gavnlig effekt vil have. Omvendt vil det have en gavnlig virkning – ifølge biologerne – hvis man gør det fra midten af februar til udgangen af marts for Område 22. Det er nemlig i den periode, hvor den vestlige torsk gyder i Område 22.

Samtidig vil en lukning af Område 24 – med de ændringer det vil medføre i fiskerimønstret – sandsynligvis medføre et øget fiskeri på bestanden i Område 22 i resten af sæsonen. Der vil altså med andre ord ske et ændret og formentlig øget fiskeritryk i Område 22 som end direkte følge af en den vedtagne lukkeperiode for Område 24.

DTU Aqua henviser i øvrigt i sit notat til, at det rent faktisk er EU-Kommissionens eget udvalg – STECF – der selv er fremkommet med konklusionerne om lukkeperiodernes virkning – eller mangel på samme - på et tidligere tidspunkt. Det vil sige, at EU-Kommissionen har handlet mod den rådgivning, som dens eget rådgivende udvalg har lagt frem.

 

 

DFPO kritiserer lukkeperiode

Danmarks Fiskeriforening var allerede i sidste uge ude med stærk kritik af, at Ministerrådet endte med at beslutte ikke bare en udvidelse af lukkeperioden i Område 22-24, men også en flytning, så den bliver rykket fra april i år til at være fra midten af februar til udgangen af marts i 2016. Dermed flytter man reelt lukkeperioden længere væk fra gydeperioden i Område 24.

- På den baggrund er det fuldstændig meningsløst, at EU-Kommissionen ikke bare fastholder, at der skal være en lukkeperiode, men at de tilmed rykker den frem. For så beskytter den da overhovedet ikke torsken, når den gyder, lød det fra næstformand i Danmarks Fiskeriforening PO, Kim Kær Hansen.

 

 

Flere Nyheder