Makreltogtet der blev væk

[caption id="attachment_2025" align="aligncenter" width="400"] Overimplementering af regler betyder, at Danmark ikke bidrager til makreltogt[/caption]
14 jun 2016

[]

FORSKNING Myndighedernes overimplementering af reglerne for bruge af forsøgskvote til forskningsprojekter betyder at det danske fiskeri i modsætning til andre EU lande ikke kan deltage i vigtig makrel forskning. Det ærgrer DPPO

Makrel er økonomisk set den vigtigste europæiske art, og i Danmark var landingsværdien for makrel sidste år over 300 mio. kroner. Makrellens store økonomiske betydning danner grundlag for en del politisk uenighed blandt de fiskende lande, ikke mindst fordi datagrundlaget for bestemmelse af makrelbestandes størrelse desværre er svagt. Det går naturligvis ud over kvaliteten i rådgivningen for kvoter, og betyder at estimatet for bestandens størrelse svinger meget fra år til år til ugunst for industrien. Bestandsvurderingen afhænger primært af et forsøgstogt, som er meget kostbare at gennemføre, og derfor kun finder sted hvert tredje år.

”Æggesurvey”
Mangel på viden om fiskebestande koster mange penge, idet den manglende viden som en følge af forsigtighedsprincippet for fiskeriforvaltningen reducerer fiskerimulighederne. Det er derfor en vigtig del af Danmarks Pelagiske Producentorganisations(DPPO) strategi at deltage i forskningsaktiviteter, der kan bibringe mere viden om fiskebestande. Sidste år deltog medlemmer fra DPPO i en forundersøgelse i et internationalt forskningsprojekt, der skal styrke kvaliteten i makrelrådgivningen med det såkaldte ”æggesurvey”, hvor fartøjer indsamler makrelæg.

-Sidste års makreltogt blev finansieret med en forsøgskvote, der blev lejet ud til vores fartøjer, og det betalte fartøjet og DTU Aqua’s udgifter til togtet, fortæller Claus Reedtz Sparrevohn, chefbiolog i DPPO. I forlængelse af forundersøgelsen sidste år står DPPO lige nu med muligheden for i samarbejdet med DTU Aqua at deltage et udvidet makreltogt af 18 dages varighed. Et projekt der igen ledes af det irske havforskningsinstitut og involverer partnere i fiskeriorganisationer i Irland, NL og UK.

Intet dansk bidrag
Desværre bliver dette projekt uden dansk bidrag, idet myndighederne ikke har ønsket bruge samme model for finansiering af det nye projekt. Den er således blevet ændret og mere restriktiv, end det var tilfældet for projektet i 2015, og er derfor blevet uspiselig for ikke alene Danske fartøjer, men også industrien i resten af Europa har meldt fra

- Ændringerne har blandt andet betydet, at fartøjerne ikke på forhånd ved, om det økonomisk kan hænge sammen. Med en risiko for at sætte betydelige summer til er det naturligvis svært for fartøjerne at deltage i forsøgstogtet, siger Claus Reedtz Sparrevohn. Det er ikke kun danske fartøjer, der takker nej til at deltage i projektet, som de danske regler er nu. Engelske og skotske fartøjer har også takket nej til den danske model.

- Det er ærgerligt. Det betyder, at Danmark ikke bidrager til makrelforskningen. Vi får på den baggrund simpelthen et dårligere estimat, fastslår Claus Reedtz Sparrevohn, der beklager, at det ikke kan lade sig gøre at gennemføre togtet på samme vilkår, som det var tilfældet ved sidste års togt. Beklagelsen bliver ikke mindre af, at de øvrige tre lande i projektet ikke har problemer.

- I de tre andre EU-lande kan man godt blive enige om en model sammen med erhvervet, hvorimod vi lukker erhvervet ude med en ubrugelig model, siger Claus Reedtz Sparrevohn, der også ærgrer sig over spildt arbejde.

- DTU Aqua og vi har lagt en kæmpe arbejdsindsats i det her, og det er ærgerligt, at det ikke rigtig bliver udnyttet nu, siger Claus Reedtz Sparrevohn. Nu står vi tilbage hvor Danmark i stedet for at bidrage positivt med deltagelse i togtet har skabt en situation, hvor der i stedet er huller i data indsamlingen.

 

Flere Nyheder