Mangelfuld kontrol fører til klage til Folketingets Ombudsmand

[caption id="attachment_16498" align="alignright" width="133"] Erik Høgh-Sørensen (DF) klager til Folketingets Ombudsmand over mangelfuld kontrol af h
af Claus Kirkegaard
27 okt 2017

[caption id="attachment_16498" align="alignright" width="133"] Erik Høgh-Sørensen (DF) klager til Folketingets Ombudsmand over mangelfuld kontrol af hollandske og belgiske bomtrawlere i dansk farvand. Foto: Camilla Hey.[/caption]

Nordjysk politiker har fået nok. Klager til Folketingets Ombudsmand over mangelfuld kontrol af hollandske og belgiske bomtrawlere i dansk farvand.

Erik Høgh-Sørensen (DF), som er kandidat til Region Nordjylland og Folketinget, har indsendt en officiel klage til Folketingets Ombudsmand. Klagen går på manglende og ineffektiv kontrolindsats af Danmarks Fiskerikontrol over for især hollandske og belgiske bomtrawlere, der fisker i dansk farvand.

Det kan have kostet det danske samfundet et milliardbeløb over årene, at hollandske og belgiske bomtrawlere og andre fartøjer har fisket ulovligt i Nordsøen og Skagerrak, mener Erik Høgh-Sørensen.

- Efter to års overvågning via AIS og manglende indgriben fra myndighedernes side har jeg indgivet klage til Folketingets Ombudsmand. Påstanden er, at Danmarks Fiskerikontrol og Naturerhvervsstyrelsen har begået embeds- og pligtforsømmelse ved at se gennem fingre med ulovlighederne, lyder det således fra Erik Høgh-Sørensen.

Læs mere: Hollændere kritiserer hollandske bomtrawlere

Farvandsskift
Erik Høgh-Sørensen har flere gange siden 2015 gjort de danske myndigheder opmærksom på problematikken med de hollandske og belgiske bomtrawlere. Blandt andet ved at indsende eksempler på satellitbilleder til Ministeriet, Fiskerikontrollen og NaturErhvervstyrelsen.
Han mener, disse billeder indikerer, at de hollandske og belgiske bomtrawlere fisker ulovligt i dansk farvand.
- Bomtrawlernes sejlruter fremstår ofte som umotiverede omveje mellem fangstplads og havn. Dette kan forklares med kvotefordelingens geografi. Når der fiskes ulovligt i Skagerrak, er fartøjerne tvunget til rutinemæssigt at foretage en omvej, eller smuttur, ind i Nordsøen for at skjule disse ulovligheder. På denne måde kan fisk, der er fanget ulovligt i Skagerrak, beskrives som værende fanget i Nordsøen, skriver Erik Høgh-Sørensen blandt andet i sin klage til Folketingets Ombudsmand.

Fiskerikontrollen fejler
Erik Høgh-Sørensen mener ikke, de danske myndigheder på området lever op til sine forpligtelser ved at undlade at udføre konsekvente, frekvente og effektive kontroller af de hollandske og belgiske bomtrawlere, især når de krydser grænsen mellem Skagerrak og Nordsøen.
- Det er min påstand, at NaturErhvervstyrelsens ledende medarbejdere opererer i strid med egne retningslinjer. De optimerer ikke brugen af tekniske hjælpemidler såsom AIS eller VMS i modsætning til kollegerne i Norge, hvor bomtrawl er forbudt. Herved gøres det besværligt eller umuligt at foretage en effektiv risikobaseret kontrol i dansk farvand, skriver Erik Høgh-Sørensen og foreslår, at Folketingets Ombudsmand udtaler kritik af NaturErhvervstyrelsen for manglende indgreb mod bomtrawlere med mere, samt at Ombudsmanden anbefaler tjenestemandsundersøgelser.

Flere Nyheder