Markant fiskeriformand går fra borde

- Spørger et ungt menneske mig, om jeg vil anbefale at blive fisker, så vil jeg svare klart ja. Og det er på trods af alle de fortrædeligheder og besv
27 apr 2015

- Spørger et ungt menneske mig, om jeg vil anbefale at blive fisker, så vil jeg svare klart ja. Og det er på trods af alle de fortrædeligheder og besværligheder, fiskeriet bliver udsat for. Det er utroligt dejligt at mærke den frihed, man har, når man er ude på havet. Jeg tror ikke, du i et andet erhverv kan finde den frihed, der er i fiskeriet, selvom friheden er beskåret voldsomt af regler og forordninger, lyder det uden tøven fra Bent Rulle, der glæder sig over, at hans barnebarn på 13 år vil være fisker.

- Det bakker jeg ham op i. Jeg synes, det er dejligt, at han efter skolen vil på fiskeriskole, siger Bent Rulle.

Det er på trods af, at Bent Rulle næsten gennem en menneskealder med en markant stemme har gjort opmærksom på, at fiskerierhvervet er ved at blive ødelagt af lukninger og forbud, og at der er nok at bekymre sig over.

Afklaret

Tidligere på året overlod han posten som formand for Læsø Fiskeriforening til yngre kræfter. Formandsposten på Læsø var den sidste af en række tillidserhverv, som den 71-årige Bent Rulle har haft uafbrudt gennem næsten 40 år.

- Det er en lidt mærkelig fornemmelse, efter så mange år ikke at være formand for et eller andet. Men det er ikke ubehageligt, og jeg er helt afklaret med det. Nu var tiden inde, og da en yngre mand Brian Valentin havde interesse for det, så lod jeg ham tage mere og mere over, siger Bent Rulle.

[caption id="attachment_9469" align="alignright" width="302"]- Det er en lidt mærkelig fornemmelse, efter så mange år ikke at være formand for et eller andet. - Det er en lidt mærkelig fornemmelse, efter så mange år ikke at være formand for et eller andet.[/caption]

Formand for danske fiskere

I en uafbrudt periode på 13 år fra 1990 til 2003 var Bent Rulle formand for de danske  fiskere. Først  fra 1990 til  1994 som formand i Dansk Fiskeriforening og fra 1994 til 2003 som formand for Danmarks Fiskeriforening, der blev dannet ved en fusion mellem Dansk Fiskeriforening og Danmarks Havfiskeriforening. Bent Rulle blev således den første formand for Danmarks Fiskeriforening. Det lå ikke i kortene, at Bent Rulle efter nogle år uden for fiskeripolitik igen skulle have en formandspost i fiskeriet.

- Jeg sad jo i kommunalbestyrelsen på Læsø, hvor jeg var i 24 år, og var formand for færgeselskabet og for erhvervs- og havneudvalget. Men så blev nogle af mine kollegaer uenige, og hele bestyrelsen i Læsø Fiskeriforening trak sig på en generalforsamling, Derfor accepterede jeg at stille op og blev valgt, siger Bent Rulle. Det blev til seks år som formand for Læsø Fiskeriforening i sidste omgang.

- Det var ikke meningen, at jeg skulle have været formand, og at det blev til seks år, havde jeg ikke ventet, siger Bent Rulle.

Magtfaktor

Det er dog mest tiden som formand for alle danske fiskere, hvor Bent Rulle blev kendt som en mand, der kunne slå i bordet og højlydt give sine meninger til kende.

- Vi var en magtfaktor politisk, og vi var mange fiskere den gang, som vi ikke er i dag. Vi var i de år respekterede i folketinget , i ministerierne og styrelserne. Mindst en gang om måneden  gik jeg og en eller flere fra administrationen over for at holde møder med de politiske partier. Der skelede vi ikke til partier, men mødtes med dem alle, og prøvede at forklare dem hvilke udfordringer, der er i fiskeriet. Det var  både på EU plan og dansk plan. Det forsømmer man i dag, fordi man er mere ensidig politisk orienteret i dag. Jeg er ikke og har aldrig været tilknyttet et politisk parti, derfor havde jeg frie hænder til at forhandle med dem alle. Vi havde et godt forhold til dem alle. Det ser jeg tilbage på med både tilfredshed og stolthed. For det virkede den gang, konstaterer Bent Rulle, der i sær hæfter sig ved en bestemt periode i sin tid  som formand for de danske fiskere.

- Jeg er stolt over perioden fra 1994 til 2000. Der var der samling i dansk fiskeri. Vi kunne altid blive enige på demokratisk vis, og det var nogle meget ansvarlige politikere, jeg havde i min bestyrelse. Derefter kom der repræsentanter i bestyrelsen, der i mine øjne hellere ville pleje særinteresser. Det var ikke sjovt, og det kunne jeg godt have undværet, siger Bent Rulle.

Bekymret

Han er i dag bekymret for den udvikling, der sker i det erhverv han elsker og har været så stor en del af hans liv.

- Det er ikke udvikling. Det er snarere afvikling. Det er de grønne organisationer, der tager over,  og de kører en hetz mod dansk fiskeri . De ser helst, det bliver udryddet.  Jeg forstår ikke, politikerne kan acceptere den udvikling, hvor man lukker områder for fiskerne og på den måde kvæler fiskerne. Det kan jeg ikke acceptere, men det er ikke min vagt mere. Jeg har det dog slet ikke godt med det, siger Bent Rulle, der peger på omsættelige kvoter, som en afgørende ting, der har haft stor indvirkning på dansk fiskeri.

- Hele det fælleseje, vi havde som fiskere, den gang jeg var formand, gik over til at blive ejet af nogen der kunne købe. En Fiskeret man kan købe og sælge.  Det har jeg aldrig forstået.  Det er sygt, og er skyld i, at fiskeriet er, som det er i dag. Det er mere spekulation end det er fiskeri i dag, og det er en sørgelig udvikling efter min overbevisning, siger Bent Rulle.

Spekulation

Han tror dog stadig på, at der en fremtid for dansk fiskeri.

- Jeg har stadigt et håb, om at fornuften vil sejre til sidst. Lige nu kan jeg se, at det er rå spekulation, der får lov til at styre det hele. Og det betyder at fiskeriet vil blive minimeret og spekulation optimeret. Det er ikke positivt. Jeg håber og tror, politikerne vil finde ud af, det er en skævvridning. Vi skal gøre alt for at få politikkerne i tale, for at få dem til at forstå, hvordan fiskernes verden ser ud. Det har vi behov for, siger Bent Rulle. Selvom han nu har trukket sig fra sin sidste politiske post i dansk fiskeri, og er klar til at nyde sit otium, så vil han ikke love, at det er slut med markante udmeldinger i fremtiden.

- Jeg vil ikke afvise, at jeg kunne finde på at gøre opmærksom på, hvor horribelt og urimeligt det hele er. Men vil også med glæde melde ud, at nu går det godt med dansk fiskeri. Men det ville være på et personligt plan, og jo ikke som foreningsmand. Det giver en større frihed, når mine holdninger meldes ud, siger Bent Rulle, der ikke har aktuelle planer, om at dele sine oplevelser om sine mange år tæt på de politiske beslutninger,

- De fleste der trækker sig tilbage, skriver deres memoirer, men det ligger ikke lige for, men jeg vil ikke afvise, det sker på et tidspunkt, siger Bent Rulle.

Åben og ærlig

Han får da heller ikke problemer, med at få tiden til at gå.

- Jeg har restauranten her på Læsø, hvor der fuld fart på i tre måneder af året. Jeg fisker stadig lidt fjæsing til restauranten og har en lille kutter med en skipper, der fisker efter jomfruhummer, siger Bent Rulle, der også har et hus i Tyrkiet, hvor han holder af at opholde sig en del af året.

- Jeg vil gerne rejse, og har en datter og svigersøn, der har en vinfarm i Australien, dem vil jeg også gerne besøge, fortæller Bent Rulle, der blandt fiskerne i sær gerne vil huskes for ærlighed og åbenhed.

-  Jeg vil gerne huskes for altid at have været ærlig og været åben. I min tid havde vi en åben dialog,  hvor pressen var der, og hvor Fiskeri Tidende var der.  Alt blev refereret, og ingen kunne snyde. I dag er det meget mere lukket, siger Bent Rulle

[toggle title="Bent Rulle i dansk fiskeri" state="open" ]1978 formand for Østerby fiskeriforening.

1981 formand for Centralforeningen (Kreds Nord i dag)

1985 Bestyrelsen i Dansk fiskeriforening

1990 – 1994 Formand Dansk Fiskeriforening. En af kræfterne til at stifte Baltic Fishermens Association og Nordic Fishermems Counsil. Formand for dem begge indtil 2003.

1994 - 2003 Formand for Danmarks Fiskeriforening

2009 – 2015 Formand for Læsø Fiskeriforening[/toggle]

Flere Nyheder