Masser af gydemodne rødspætter i Nordsøen og Skagerrak

Antallet af gydemodne rødspætter i Nordsøen og Skagerrak har ikke været større nogensinde før, hvis man kigger tilbage i rækken af data for størrelsen
28 jul 2017

Antallet af gydemodne rødspætter i Nordsøen og Skagerrak har ikke været større nogensinde før, hvis man kigger tilbage i rækken af data for størrelsen. Datarækken går tilbage til 1957, og i mange år lå bestanden og svingede mellem 200.000 tons og 600.000 tons. Men siden 2007 er bestanden af gydemodne rødspætter vokset. Derfor vurderer ICES i deres seneste rådgivning for 2018, at bestanden er meget tæt på 1.000.000 tons.  

En del af forklaringen er, at fiskeridødeligheden i den samme 10-årige periode har været stabilt på den grænse på 0,2, der er fastsat som grænsen for Fmsy. På trods af det meget positive resultat for bestanden, så lægger ICES op til en lavere rådgivning for rødspætten i 2018.  

Ifølge ICES må den totale fangst i 2018 være på 134.238 tons mod de 158.201 tons, som ICES vurderede kunne fanges i 2017. Der er altså, trods stigningen i den gydemodne biomasse, lagt op til et fald på 15 procent i TAC for 2018. Og da TAC er delt i såkaldt ”wanted catch” og ”unwanted catch”, så er der reelt udsigt til et fald på 36 procent i TAC for den del, der kan landes til auktionen. Nedgangen i rådgivningen for fangsten skyldes, at biomassen for den gydemodne rødspætte er blevet korrigeret fra 2016 til 2017, og dermed er bestanden ikke vokset så meget, som det egentlig var beregnet, og det giver faldet.  

[highlight]Læs også: [/highlight]

Der blev dog stillet spørgsmål til det hensigtsmæssige i en så stor bestand. Og derfor er spørgsmålet om, hvor grænsen for MSY skal gå. Ligger den for lavt, lød argumentet fra flere sider.  

Udfordringen i forhold til en så stor bestand er også, at rødspætterne kan æde af andre arter. Seniorrådgiver Morten Vinther fra DTU Aqua nævnte, at rødspætter generelt ikke spiser andre fisk, men derimod fx. muslinger. Men det er ganske korrekt, at de spiser mange tobis.  

[toggle title="FAKTA" state="close" ]ICES rådgiver om bestanden af rødspætter i Nordsøen og Skagerrak ud fra, at det er en fælles bestand. En stor del af bestanden i den vestlige del af Skagerrak er således af oprindelse fra Nordsøen. ICES har for bestanden udarbejdet en forvaltningsplan for bestanden, men på grund af manglende enighed med Norge om at anvende forvaltningsplanen, der kunne give en anden TAC, så anvender ICES MSY som mål.     [/toggle] 

 

Flere Nyheder