Midlertidigt krav om afgivelse af meldinger via telefon

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om midlertidigt krav om afgivelse af meldinger via telefon: For alle fart
af Line Dalgaard Jensen
09 nov 2018

Udenrigsministeriet, Fiskeristyrelsen, har udsendt bilag 6 med meddelelse om midlertidigt krav om afgivelse af meldinger via telefon:

For alle fartøjer, der anvender elektronisk logbog, indføres der, med øjeblikkelig virkning et krav om, at alle meldinger som fartøjet skal afgive efter gældende regler samt vilkår anført i tilladelser, i perioden til og med 12. december 2018, skal afgives telefonisk til Fiskeristyrelsens Fiskerimoniterings Center på 72 18 56 09.

Kravet er kun gældende for meldinger, hvortil der ikke modtages elektronisk kvittering i fartøjets eLog, indenfor 20 minutter efter afsendelse. Meldinger betragtes som afgivet rettidigt, med det i eLog afsendte tidspunkt, såfremt der afgives telefonisk melding straks efter udløbet af perioden på 20 minutter fra afsendelsen af meldingen i eLog.

Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1604 af 19. december 2017, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 9. november 2018.

Flere Nyheder