Miljølukninger presser fiskere i Kattegat

HAVSTRATEGI Regeringens miljølukninger i Kattegat viser, at nogle af fiskernes protester er blevet hørt Regeringen har fredag offentliggjort nye mi
06 maj 2016

HAVSTRATEGI Regeringens miljølukninger i Kattegat viser, at nogle af fiskernes protester er blevet hørt

Regeringen har fredag offentliggjort nye miljølukninger i Kattegat, og der er et led i udmøntningen af Danmarks Havstrategi. Danmarks Fiskeriforening PO har arbejdet for at få tilgodeset fiskeriets behov i Kattegat, og selv om miljølukningerne bærer præg af, at fiskerne er blevet hørt, så vil begrænsningerne være mærkbare for fiskeriet.

Formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, slår fast, at der har været tale om en lang og udmarvende proces for de fiskere, der har deres hovedfiskeri i de områder, hvor miljølukningerne har været på tale.

- Såvel fiskere som lokalsamfund bliver berørt af, at miljølukningerne ikke tager hensyn til det traditionelle fiskerimønster, og derfor har det naturligvis været en hård proces for dem med den usikkerhed, der har været omkring deres fremtid. Nu er det nødvendigt, at der bliver ro om fiskerimulighederne i Kattegat, så fiskerne og lokalsamfundene ikke længere skal frygte for fremtiden, siger Svend-Erik Andersen.

- Oprindeligt var der tale om en meget lukket proces, hvor fiskeriet og fiskeindustrien stort set ikke blev hørt. Men efter processen blev åbnet mere op, er det lykkedes at få nogle fornuftige ændringer, så de værste konsekvenser for det kystnære fiskeri i Kattegat er elimineret, uddyber Svend-Erik Andersen.

[button color="red" size="small" link="http://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/regeringen-vil-beskytte-saarbar-havbund-i-kattegat/" target="blank" ]Læs pressemeddelelsen fra Regeringen[/button]

Store arealer

Miljølukningerne dækker fiskeområder i hele Kattegat, og de berører fiskere fra alle havne i Kattegat samt de fiskere, der har deres traditionelle fiskeri i Kattegat. Lukningerne gælder for den del af trawlfiskeriet, der har berøring med havbunden, og det vil i realiteten sige, at det primært drejer sig om fiskeriet efter jomfruhummer i Kattegat, der fremover ikke må foregå i de udpegede områder.

Der er tale om meget store områder, hvor trawlfiskeri med bundberøring nu bliver forbudt. Arealmæssigt er de lukkede områder på 559 kvadratkilometer, hvilket svarer til Møn, Læsø, Samsø, Anholt og Amager tilsammen. Det svarer i areal også til tre af de fire nationalparker – Mols, Thy og Lejre.

Gentagne begrænsninger for Læsøfiskere

Det er med andre ord store områder, som fiskerne i og omkring Kattegat nu bliver holdt ude af, og det bliver ikke modtaget med glæde hos fiskerne på Læsø, der er meget afhængige af det kystnære fiskeri efter jomfruhummer.

- Egentlig burde vi glæde os nu, fordi vi for tiden får gode priser for vores fangst, og vi kan se, at bestandene er i en positiv udvikling. Det er bare svært at glæde sig over, når vi oplever, at vi gang på gang bliver begrænset i vores fiskeri, siger Brian Valentin, der er formand Læsø Fiskeriforening.

- Vi har i løbet af denne proces budt ind med store områder, hvor der nu ikke må fiskes - nu efterlyser vi til gengæld ro og ikke flere nye fredninger og begrænsninger. Så kan vi koncentrere os om det vigtigste; at fiske og skabe en god økonomi til gavn for fiskerne og hele vores lokalsamfund på Læsø, siger Brian Valentin videre.

Flere Nyheder