Miljøministeriet modarbejder fødevarevækstplan

Regeringen fremlagde sammen med de borgerlige Vækstplan for Fødevarer i foråret 2014, men nu lyder der kritik fra en række borgerlige ordførere af, at
25 Feb 2015

Regeringen fremlagde sammen med de borgerlige Vækstplan for Fødevarer i foråret 2014, men nu lyder der kritik fra en række borgerlige ordførere af, at Miljøministeriet stækker en række af de tiltag, der er politisk enighed om.

Kritikken bliver blandt andet fremført af formanden for Fødevareudvalget, René Christensen, fra Dansk Folkeparti.

Vandløbsvedligeholdelse er et godt eksempel på, at vi har siddet rundt om et bord og besluttet noget, og så går der noget tid, og så ser vi, at man ikke i Miljøministeriet anerkender de væksttiltag, der er besluttet, siger han til Altinget.dk. 

Erling Bonnesen fra Venstre efterlyser også en bedre samklang mellem vækstplanen og Miljøministeriets politik på området.

- Tingene virker ikke til at være koordineret. Vi lavede vækstaftalen for ti måneder siden, men nu ser vi så for eksempel lovforslaget om forbud mod sprøjtning og gødskning på § 3-arealer fra Miljøministeriet. Det giver erhvervsøkonomiske tab og trækker dermed stik imod intentionen i vores aftale, siger Erling Bonnesen til Altinget.dk.

Flere Nyheder