Minister: Der skal være plads til alle fiskere

Selvom fiskeriminister Karen Ellemann er ud af en politisk familie, hvor hendes far, Uffe Ellemann Jensen, og farfar Jens Peter Jensen begge havde sæd
27 okt 2017

Selvom fiskeriminister Karen Ellemann er ud af en politisk familie, hvor hendes far, Uffe Ellemann Jensen, og farfar Jens Peter Jensen begge havde sæde i Folketinget, så er hun først selv blevet tændt af det politiske for omkring 10 år siden. Dengang var det lokalpolitikken, der trak.

Inden den politiske karriere blev kickstartet havde hun blandt andet jobs som journalist og ikke mindst folkeskolelærer.

- Jeg har haft jobs både i det private og det offentlige, konstaterer hun.

Det var i jobbet som lærer, at hun første gang stiftede bekendtskab med fisk. Hun var nemlig hjemkundskabslærer, hvor hun havde stor fokus på forskellen mellem hjemmelavet og fabriksfremstillet mad.

- Det var alle typer af retter. Noget af det bedste var, når en forældre kom hen og sagde: Nu laver han fiskefrikadeller helt fra bunden af. Og de smager godt, fortæller hun.

[]

En livsstil

Fiskeriet kom hun dog også i forbindelse med via sin farfar. Og det selvom Uffe Ellemann er kendt for at ivrig lystfisker.

- Jeg har ikke været så meget ude at fiske med min far. Han påstod, at jeg snakkede for meget, siger hun.

I stedet var det Jens Peter Jensen, også kaldet døgnbrænderen, der tog Karen med ud og fiske. Og det har sat sine spor.

- Når jeg ser de små fritidsfiskere i deres joller og er ude og sætte garn, så bliver jeg barndomsberørt. Jeg har så mange gode minder om mine ture ud med farfar, siger hun.

Derfor kan hun også godt forstå, at man ikke bare lige slipper fiskeriet.

- Det er jo ikke bare et arbejde. Det er en livsstil. Det oplever jeg hos de fiskere, jeg møder. Det er deres liv, siger hun.

Derfor er debatten om kvotekonger og kvotekoncentration også hård.

- Der bliver stillet spørgsmålstegn ved etikken. Det kan godt være, der er nogle få brodne kar. Det gør også ondt på mig, den mediedækning, der i visse tilfælde er kørt helt af sporet, siger Karen Ellemann og peger på, at det er en fælles opgave for alle i branchen, og det gælder både DFPO, DPPO, kystfiskere og de politiske ordførere, der skal sikre en ordentlig debat.

Hun nævner, at det er kompliceret stof, og derfor har ministeriet også forsøgt med briefinger af journalisterne på Christiansborg. Samtidig runger det hult, når medierne bringer historien om de 23 procents ejerskab af IOK-kvoter, ejet af svenske fiskere.

- Når man så laver en historie om IOK-kvoteejere fra Sverige, og så får en kystnær fisker til at kommentere på noget, der slet ikke har noget med hans fiskeri at gøre, så er billedet skævvredet i forhold til substansen, konstaterer hun overfor Fiskeri Tidende.

Men det er en svær opgave. For medierne fokuserer i dag meget på konfliktstoffet, og det skal helst være en historie i sort eller hvidt.

- Der kan det godt være svært at komme ind og prøve at være saglig. Jeg tror på, at det skal ske drypvis, siger Karen Ellemann.

[]

Alle fiskere

Selvom debatten i høj grad har kredset om stor contra lille, så er fiskeriministeren ganske opmærksom på, at der mellem de helt store og de små kystnære fartøjer er ganske mange andre fartøjer.

- Jeg har gjort det til mit mantra, at der skal være plads til store og små. Vi taler ikke kun de store pelagiske fiskere og de små kystfiskere, men også de mange FKA-fartøjer, der i den grad er mange og fyldige, siger Karen Ellemann.

Hun peger også på, at der har bredt sig et billede af, at det er de pelagiske fiskeres skyld, hvis de kystnære fiskere har det svært. Men det billeder holder ikke i virkeligheden.

Fiskeripakken

Det, der for alvor åbnede op for den helt store debat om fiskeri, var da et flertal udenom Regeringen i december 2016 indgik en aftale med 25 punkter omkring fiskeriet. Aftalen var uden den daværende ministers deltagelse, og derfor er der blevet arbejdet hårdt for at få aftalen udmøntet i en lovgivning.

- Der er lavet rigtig meget arbejde, inden jeg overtog området, siger Karen Ellemann, og nævner at det største udestående nok er kvotekoncentration. menterne

Intentionen bag aftalen er at stramme op på de nuværende regler.

- Men det er ikke let det her. Fordi ét er at lave en politisk aftale, der i overskriften hedder: Vi vil gøre noget ved kvotekoncentrationen. Men vi har allerede et regelsæt i dag. Hvor er det så vi skal lægge snittet? Og hvilke konsekvenser har det så, lyder det fra ministeren, der også kigger på den rapport som IFRO er kommet med omkring de samfundsmæssige konsekvenser af en skærpelse af grænserne.

Også de dispensationer, der er givet udover kvoteloftet, skal kigges igennem. Her er Kammeradvokaten igang med at undersøge, hvordan man kan ophæve dem? Og hvor langt varslet skal være?

- Det er alle de elementer, der kommer ind, så vi som politikere kan lave en aftale på et oplyst grundlag, siger Karen Ellemann.

En ting står dog fast: Der pilles ikke ved den nuværende model med IOK og FKA.

- Jeg har ikke på min agenda at røre ved FKA-ordningen, fastslår fiskeriministeren.

Fælles aftale

I første omgang var Regeringen ikke en del af fiskeriaftalen. Siden tiltrådte Regeringen aftalen, og det finder Karen Ellemann var det helt rigtige.

- Jeg er den type politiker, der ser en klogskab i, at vi er mange partier rundt om aftalerne. Uanset hvilke aftaler vi taler om, så kan det tjene til en stabilitet og til en ansvarliggørelse af, hvad der bliver indgået af aftaler. Det har også været gældende for området. Især mellem Venstre og Socialdemokratiet, nævner hun.

Men selvom der er enighed om intentionen i aftalen, så er det ikke sikkert, at alle partier også i den sidste ende kommer med i aftalen.

- Nu må vi se om alle vil vedblive at være en del af aftalen. Et er at lave en aftale, hvor man vil gøre noget ved det, så må man jo alt andet lige søge og opnå en aftale alle kan se sig selv i på de her specifikke elementer, siger Karen Ellemann.

Men det er vigtigt med en aftale om fiskeriet, hvor alle ender bundet sammen i en sløjfe. Det igger Karen Ellemann og Regeringen meget på sinde.

- Det er ret vigtigt at få skabt en borgfred, som en afslutning på det her forløb, for lige om lidt kommer der altså noget, der er mere vidtrækkende – og det er Brexit, konstaterer Karen Ellemann.

Artiklen blev bragt i den trykte udgave af Fiskeri Tidende i uge 39, 2017 - lørdag den 29. seprember

Artiklen er skrevet af René Dandanell@

 

Flere Nyheder