Minister: Discardregistrering er meget vigtig

Fødevareminister Dan Jørgensen appellerer nu direkte til de danske fiskere om, at de sørger for at få registreret deres discard i E-log. - Mangelfu
20 mar 2015

Fødevareminister Dan Jørgensen appellerer nu direkte til de danske fiskere om, at de sørger for at få registreret deres discard i E-log.

- Mangelfuld registrering af udsmidt fisk vil forringe Danmarks muligheder for at få større kvoter, når discardforbuddet træder i kraft. Det vil betyde en risiko for, at fiskeriet vil lukke hurtigt, når discardforbuddet bliver en realitet, siger Dan Jørgensen.

Ifølge planerne skal discardforbuddet udvides fra det kommende årsskifte, så det kommer til at omfatte flere demersale arter i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Fødevareminister Dan Jørgensens udmelding om angivelse i logbogen er altså møntet på at få et retvisende og fuldt tillæg til kvoten.

- Det er derfor vigtigt, at alt udsmid registreres korrekt i logbøgerne, da det er på baggrund af registreringen, at ICES kan rådgive om ekstra forhøjelse af de berørte kvoter, forklarer Dan Jørgensen og tilføjer:

- Jeg har skrevet til min svenske ministerkollega, og opfordret til, at han giver samme melding til de svenske fiskere om at foretage korrekt logbogsregistrering af discarden.

Danmarks Fiskeriforening PO har af samme årsag tidligere sendt en opfordring ud til sine medlemmer om at få registreret discarden. Opfordringen kom ud lige før jul i form af et brev til samtlige medlemmer.

- På baggrund af ministerens udmelding, er det ikke længere nødvendigt at opregne discardtallene i PO-dagbøgerne, når discardmængderne skal føres i logbogen. Så vores medlemmer kan stoppe med at føre dem i PO-dagbogen ved udgangen af marts, men lad os lige få tallene med for resten af marts, siger formand Svend-Erik Andersen.

 

Flere Nyheder