Minister: Fiskebestandene har det generelt godt

Den danske Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen har på baggrund af den indgåede aftale mellem EU og Norge om næste års kvoter peget på i sin pre
04 dec 2015

Den danske Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen har på baggrund af den indgåede aftale mellem EU og Norge om næste års kvoter peget på i sin pressemeddelelse, at fiskebestandene i Nordsøen og Skagerrak generelt har det godt. Eksempelvis stiger kvoten for torsk med 15 %, kuller stiger med 30 % og kvoten for rejer i Skagerrak stiger 38 %.

Det afspejles også af de stigninger, flere arter får i 2016.
- Fiskerne har i række år været underlagt strenge begrænsninger i mulighederne for at fiske. Nu ser vi resultatet af anstrengelserne, nemlig at kvoterne stiger – og det har fiskerne fortjent, siger Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Danske fiskere er tilfredse med aftalen mellem EU og Norge

I 2016 introduceres landingsforpligtelsen for yderligere fiskerier, som betyder, at fiskerne skal bringe alle fangster af de omfattede arter i land. For de bestande, der bliver omfattet af landingsforpligtelsen fra 2016, ændres kvoterne fra at gælde landinger til at gælde fangster. I den forbindelse sker der en opjustering af kvoterne for kuller, sej, rødspætter og rejer, som afspejler den mængde af disse arter, som hidtil er blevet smidt ud, men som nu skal med i land. Spørgsmålet om tillæg for fuldt dokumenteret fiskeri udestår.

- Landingsforpligtelsen er hjørnestenen i hele reformen af EU's fælles fiskeripolitik. Med en justering af kvoterne får fiskerne mulighed for en økonomisk præmie, hvis de bliver bedre til at fiske mere selektivt og undgå at fange de mindste fisk, siger Eva Kjer Hansen i sin pressemeddelelse.

Læs ministerens pressemeddelese her

Eva Kjer Hansen skal senere på måneden til Bruxelles for at aftale det endelige omkring næste års fiskerikvoter sammen med sin kollegaer indenfor fiskeri. Det sker på Ministerrådsmødet den 14.-15. december 2015.

Flere Nyheder