Minister godkender planer om nyt elkabel i Østersøen

Den danske energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har godkendt Energinet.dk´s ansøgning om et nyt elkabel tværs over Østersøen. Kab
17 Feb 2016

Den danske energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har godkendt Energinet.dk´s ansøgning om et nyt elkabel tværs over Østersøen. Kablet, der skal forbinde det danske og det tyske elnet, kræver godkendelse af den danske minister, inden projekteringen igangsættes. Og den er nu kommet i hus.

Der er tale om et kabel, der skal forbinde Danmark med Tysklands elforsyning, og kablet skal gå via den kommende havmøllepark, Kriegers Flak, og de to tyske havmølleparker Baltic 1 og Baltic 2.

Forbindelsen bliver på 400 MW og er et fælles projekt mellem Energinet.dk i Danmark og det tyske selskab, 50Hertz. Forbindelsen indgår som en del af infrastrukturen omkring forbruget af el i Europa, og den skal transportere el fra havmølleparkerne til de europæiske forbrugere, ligesom den vil kunne transportere el fra andre kilder, når parkerne ikke producerer så meget strøm. Det vil sige, at forbindelsen kan transportere el fra kraftværker, landmøller, solceller og andre kilder.

Selvom den danske minister Lars Chr. Lilleholt netop har godkendt projektet, så skal selve planlægningen nu igangsættes. Der mangler nemlig stadig en tilladelse fra de danske myndigheder, hvor kablet skal i land.

Planen er, at elkablet skal være i drift i 2018. Derfor går planlægningsarbejdet nu i gang. Et arbejde, der blandt andet omfatter en VVM-redegørelse, hvori kablets betydning for fiskeriet vurderes. Det forventes derfor også, at Danmarks Fiskeriforening PO vil blive involveret omkring selve placeringen af kablet.

Det samlede budget for projektet er 320 mio. euro. EU bidrager med op til 150 mio. euro til projektet.

Flere Nyheder