Minister har stort fokus på fiskeriet

[caption id="attachment_13493" align="aligncenter" width="620"] Esben Lunde Larsen deltog på Danmarks Fiskeriforening PO´s generalforsamling i går.[/c
14 maj 2016

[caption id="attachment_13493" align="aligncenter" width="620"]Esben Lunde Larsen Esben Lunde Larsen deltog på Danmarks Fiskeriforening PO´s generalforsamling i går.[/caption]

Miljø- og fødevareminister Esben Lund Larsen har fuldt fokus på fiskeriet, lød det på generalforsamlingen i Danmarks Fiskeriforening PO. Han forklarede, at han altid som folketingsmedlem har følt, at fiskeriet fik for lidt fokus, men med ham i ministersædet er fokus blevet øget.

Derfor havde han også en række punkter med, som ministeriet skal arbejde med. Han fokuserede blandt andet på det kystnære fiskeri, hvor der i løbet 2016 skal laves en ny kystfiskerordning gældende for 2017 og fremefter. I den forbindelse nævnte han endvidere, at han netop har taget initiativ til sammen med Danmarks Jægerforbund til at danne et ”elitekorps”, der skal jage gråsæler.

Et andet punkt, som ministeren havde med, var de yngre fiskeres vilkår.

- Det skal ikke være uoverstigeligt for de unge fiskere, at overtage for eksempel farens kutter, sagde Esben Lunde Larsen, der før sin ministerpost for fiskeriet havde forskningsområdet som sit ansvarsområde. Derfor lagde han også vægt på et tættere samarbejde mellem fiskeriet og forskerne.

- Rådgivningen skal være i bedre samklang med erhvervet, konstaterede han og rettede også lyset mod fiskerne. For de skal også være med til at sikre en bedre rådgivning.

- I har også et ansvar som fiskere, for eksempel gennem korrekt registrering af discard. Også selvom det ikke altid er sjovt at aflevere tallene, sagde ministeren.

Esben Lunde Larsen lagde også op til en forenkling af reglerne, blandt andet nævnte han ophævelsen af weekendstoppet i den vestlige Østersø og tilladelse til notfiskeri i Østersøen og Kattegat.

Ministeren var ærgerlig

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen kom i sin tale på generalforsamlingen også ind på den manglende kvote i tobisfiskeriet

- Det er også en ærgelse for mig. Men når skrabetogtet matcher realtidsmoniteringsfiskeriet, så er det sådan at systemet virker, sagde Esben Lunde Larsen, der dog nu lægger op til at rådgivningen bliver bedre i fremtiden.

- Jeg forestiller mig en fast begynderkvote, en revurdering af den biologiske rådgivning og områdeinddelingerne. Og jeg ser meget pragmatisk på det, og vil gå langt for få landet den rette model, konstaterede Esben Lunde Larsen.

Flere Nyheder