Minister mødtes med fiskeriforening og Kvinfo på Folkemødet

[caption id="attachment_17852" align="aligncenter" width="867"] Svend-Erik Andersen, formand for Danmarks Fiskeriforening, og Henriette Laursen, direk
16 jun 2018

[]

Det var to institutioner, der ved rigtig meget om kvoter, som mødes med Fiskeri- og ligestillingsminister Eva Kjer Hansen på Folkemødet fredag morgen. Danmarks Fiskeriforening og KVINFO havde grebet lejligheden på Folkemødet til at invitere hende til et fælles møde.

Sammenbunkningen af de to meget forskellige områder i samme ministerium, hvor også Nordiske anliggender har hjemme, har givet anledning til en hel del vittigheder. Nogle har forsøgt at udnævne ministeren til minister for kvoter.

Men mens de er svære at komme uden om i fiskeriet, så køber KVINFOs direktør Henriette Laursen den ikke rigtigt.

”Fælles for os er i hvert fald, at kvoter aldrig kan være et mål i sig selv, men kun et redskab,” siger Henriette Laursen, der understreger, at KVINFO faktisk aldrig har gået ind for kvoter, hverken under hende eller tidligere direktører, selv om det er en fordom, som institutionen tit har fået revet i næsen.

”Nu er kvoter mange forskellige ting, men netop fordi de i de i hvert fald i nogle former også har en række bivirkninger, så kan vi ikke som videnscenter gå ind og sige, at det er den eneste rigtige vej, ligesom vi heller ikke kan afvise dem som et muligt redskab i nogle situationer,” siger hun.

Mens der altså næppe er det store overlap i snak om kvoter for fisk og kvinder, så kan de til gengæld godt se andre områder, hvor Fiskeriforeningen og KVINFO kan få gavn af ministerfællesskabet.

”Fiskerierhvervet er jo et helt klassisk mandeervherv med hårdt fysisk arbejde og omkostninger for familielivet, fordi man er så meget væk. Det kunne være interessant at gå ind og både se på nogle af de klassiske sundheds- og socialproblemer, som især angår mænd, på familiernes vilkår, på om man kunne arbejde med de rammer, som ligger bag kønsfordelingen, og på, hvordan mænd også kan være en del af løsningen på de klassiske ligestillingsudfordringer.”, siger formand for Danmarks Fiskeriforening Svend-Erik Andersen

Foreløbig har de to organisationer givet hinanden håndslag på at afsøge mulighederne for samarbejde.

”Sammen vil vi arbejde for, at der gerne skulle gå mere ligestilling i fisken end fisk i ligestillingen,” siger Henriette Laursen med et smil.

Flere Nyheder