Ministerrådet har Østersøens fremtid i sine hænder

[caption id="attachment_13879" align="alignright" width="376"] - Torskebestanden er ikke i krise, og tallene fra biologerne fortæller, at den ved indg
10 okt 2016

[caption id="attachment_13879" align="alignright" width="376"]SEA_8 - Torskebestanden er ikke i krise, og tallene fra biologerne fortæller, at den ved indgangen til 2017 vil have en gydebiomasse på 22.500 tons, siger Svend-Erik Andersen.[/caption]

ØSTERSØEN Fiskerimulighederne for torskefiskerne i den vestlige Østersø er altafgørende for erhvervsfiskeriets fremtid, når Ministerrådet træder sammen i næste uge

Det er langt fra hverdag for Ministerrådet, at de skal tage stilling til fiskerimulighederne i et kommende år, og at det så samtidig er så livsafgørende, som det er tilfældet i næste uge. Når Ministerrådet træder sammen på deres månedlige møde i Luxembourg, skal de nemlig tage stilling til, om de vil give en livline til fiskeriet i Østersøen – eller om de vil lukke det.

Så skarpt sætter formanden for Danmarks Fiskeriforening PO, Svend-Erik Andersen, udfordringen for Ministerrådet op, når de skal vedtage fiskekvoterne for fiskeriet i Østersøen i 2017.

- Vi er virkelig nået til en skillevej for erhvervsfiskeriet i Østersøen. Med det forslag, som EU-Kommissionen har lagt på bordet foran medlemmerne af Ministerrådet, så er det alt eller intet for fiskerne – enten får fiskerne en livline for fremtiden, eller også bliver den kappet over, så fiskeriet stopper, siger Svend-Erik Andersen.

Han henviser til, at Ministerrådet på sit møde skal forhandle om torskekvoterne i 2017 – og især forslaget om TAC for den vestlige Østersø har givet anledning til, at fiskerne omkring Østersøen frygter for fremtiden.

Politisk målsætning

Kommissionen lagde i sidste uge sit endelige forslag frem, og de vælger at følge rådgivningen fra ICES – Det Internationale Havforskningsråd – om en reduktion af torskekvoten med ikke mindre end 88 procent fra 2016 til 2017 i den vestlige Østersø.

Dermed tilsidesætter Kommissionen bl.a. forslaget fra Danmarks Fiskeriforening PO om at gennemføre en reduktion på 20 procent af dette års TAC. Et forslag der – ifølge ICES’s egne tal - vil øge torskebestanden med 11 procent, men vil udsætte tidspunktet for, hvornår de politiske mål bliver opnået.

- EU-Kommissionen har med deres forslag haft 100 procent fokus på den politiske målsætning om MSY og ser fuldstændig bort fra, at det har voldsomme socio-økonomiske konsekvenser for ikke bare fiskerne selv, men alle de fiskerihavne og lokalsamfund, hvor fiskeriet har en betydning, konstaterer Svend-Erik Andersen og fortsætter:

- Torskebestanden er ikke i krise, og tallene fra biologerne fortæller, at den ved indgangen til 2017 vil have en gydebiomasse på 22.500 tons. Det er det højeste niveau i mange år, og det gør det helt uforståeligt for os, at man så alligevel vil have torskekvoten reduceret til stort set ingenting – blot for at komme før i mål.

Tilsidesætter erhvervsfiskeriet

Han understreger, at man med udgangspunkt i samme biologiske data, som ICES har anvendt til deres rådgivning, kan argumentere for en langt mindre reduktion af kvoten og fortsat opnå det, som biologerne efterlyser for torskebestanden: Bestandsfremgang.

- Det her handler om at forfølge en politisk beslutning snarere end at se realistisk på, hvad der er muligt, hvis man fortsat vil opretholde et erhvervsfiskeri i den vestlige Østersø. Det sidste har man valgt at sidde helt og holdent overhørig i Kommissionen, og det finder jeg ærligt talt meget arrogant, siger Svend-Erik Andersen.

Skåltaler i EU

Analyser og undersøgelser fra både fiskeriorganisationer og Københavns Universitet viser tydeligt, at fiskeriet i den vestlige Østersø næsten har en 100 procent afhængighed af torsk. Det betyder, at ikke mindst de kystnære fiskefartøjer bliver lænket til kajen, hvis torskekvoten bliver skåret ned til omkring 10 procent af den nuværende.

Derfor vil en vedtagelse af Kommissionens forslag reelt være at sidestille med en politisk sanktioneret lukning af det kystnære fiskeri i Østersøen. Noget som både Danmarks Fiskeriforening PO, Bælternes Fiskeriforening og flere borgmestre fra Østersø-kommunerne over flere omgange forsøgt at forklare EU-Kommissionen.

- Jeg har før talt om, at der bliver holdt masser af skåltaler i EU, hvor man priser og lover støtte til det kystnære fiskeri. Når man så oplever en fuldstændig fornægtelse af realiteterne, som det er tilfældet med Østersøen her og nu, så bliver jeg bekræftet i, at der er meget langt fra de flotte ord i Bruxelles til handling i Bagenkop, siger Svend-Erik Andersen.

 

 

 

 

Flere Nyheder