Ministre besøger Gilleleje Havn

[caption id="attachment_1365" align="aligncenter" width="620"] Fiskerne i Gilleleje får mandag mulighed for at tale deres sag for to ministre[/caption
05 feb 2016

[caption id="attachment_1365" align="aligncenter" width="620"]Tre fiskeres sag om ulovligt fiskeri er nu afgjort. Fartøjerne har ikke noget med sagen at gøre. Fiskerne i Gilleleje får mandag mulighed for at tale deres sag for to ministre[/caption]

Fiskerne i Gilleleje får mandag mulighed for at tale deres sag direkte til miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, når ministeren besøger havnen på mandag.
Borgmester Kim Valentin, Gribskov Kommune, er vært for mødet, hvor også sundheds- og ældreminister Sophie Løhde og MF for Venstre, Hans Andersen, deltager. På mødet håber borgmesteren at få regeringens hjælp til at bevare fiskeriet som et erhverv i Gilleleje. Således at Gilleleje fortsat har en aktiv, levedygtig havn, som er med til at tiltrække turister og dermed vækst og udvikling for byen og kommunen. Står det til formanden for Gilleleje Fiskeriforening, så bliver lukkeområder og lukkeperioder et central emne på mødet med  miljø- og fødevareministeren. Det lukkede område i det sydlige Kattegat og den nytilkomne lukkeperiode i den Vestlige Østersø i sammenhæng med nedskæringer af torskekvoten samme sted gør ondt på de i forvejen trængte fiskere i Gilleleje.
- Mødet vil hovedsagligt dreje sig om de helt uforståelige lukkeområder i det sydlige Kattegat og i kilen, og om hvor hårdt det har ramt fiskerne, havne og virksomhederne og hvor slemt det efterhånden ser ud for Gilleleje og dens fiskere, sagde Jan Nordahl Petersen, formand for Gilleleje Fiskeriforening, der ser frem til mødet med ministeren.
- Man er frustreret som fisker, når det viser sig, at det, vi sagde til hende i 2008, er sandt. Der skal ske noget nu, og vi vil gerne høre, hvordan hun vil ændre det, når selv biologer siger, at den konstante lukkeperiode ikke giver mening. Eva Kjer Hansen lukkede selv området, og hun har også selv nøglen til at lukke det op igen, fastslår Jan Nordahl Petersen.

Flere Nyheder