Møde skal afklare fremtiden for SIF

Danmarks Fiskeriforening PO inviterer sammen med en række andre interessenter til et møde, hvor man skal forsøge at komme nærmere på en afklaring af f
28 dec 2015

Danmarks Fiskeriforening PO inviterer sammen med en række andre interessenter til et møde, hvor man skal forsøge at komme nærmere på en afklaring af fremtiden for SIF - Sporbarhed i Fiskeriet. Mødet bliver afholdt onsdag den 27. januar i 2016, fremgår det af en invitation, der er sendt ud fra arrangørerne.

SIF er et fælles elektronisk sporbarheds-system for hele fiskebranchen, der skal gøre det så billigt og enkelt som muligt for alle led i kæden fra fangsten på havet over forarbejdning frem til detail-leddet at overholde lovgivningen om sporbarhed af fisk. Men det har været svært at skabe opbakning til systemet, fremgår det af invitationen.

"På nuværende tidspunkt afholder Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation alle driftsudgifter, samt udgifter til konsulenter i forbindelse med at koble opkøbere på systemet, " står der i invitationen, hvoraf det også fremgår, at det er uholdbart i længden.
"Såfremt det på mødet viser sig, at der ikke er bred opbakning, vil Danmarks Fiskeriforening Producent Organisation indlede en afvikling af databasen, " står der således i invitationen.
Mødet bliver afholdt i Aalborg, og udover DFPO er arrangørerne NaturErhvervstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Danish Seafood Association.

Flere Nyheder