MSC gør en forskel

[caption id="attachment_14275" align="aligncenter" width="620"] MSC er vigtig for at sikre ressourcerne i vores have Foto: Ole Iversen[/caption] Anal
02 jun 2017

[]

Analyse viser, at MSC spiller en vigtig rolle i at sikre ressourcerne i vores have

Fiskerier som bærer det blå bæredygtighedsmærke fra MSC spiller en vigtig rolle i at sikre vores have i fremtiden. MSC (Marine Steward Counsil) har netop offentliggjort en Marine Stewardship Council (MSC) offentliggør i dag en ny, gennemgribende analyse af de resultater som bæredygtighedscertificeringer for fisk og skaldyr skaber for ressourcerne i vores have. MSCs Global Impacts Report 2017 indeholder over 1000 eksempler på positive forandringer, som de certificerede fiskerier har udført for at beskytte fiskebestande og havmiljøet.

Fisker på sunde bestande
Analyser af bestandsdata fra en prøve af certificerede og ikke-certificerede fiskerier viser, at de MSC certificerede fiskerier fisker på sunde bestande eller bestande der er i bedring. Certificerede fiskerier går generelt efter større fiskepopulationer i årene efter de er blevet certificeret og, sammenlignet med ikke certificerede fiskerier, er der mindre udsving i bestandenes bæredygtighed.

MSC er på 12% af fangsten
På nuværende tidspunkt står certificerede fiskerier for 12% af fangsten i verdens have og MSCs mål er at 20% af alt vildtfanget fisk og skaldyr skal komme fra fiskerier der er engageret i MSC programmet i 2020. MSC rapporten viser også at 94% af fiskerier der starter i programmet har lavet mindst en forbedring for at beholde deres certificering. I alt er der lavet mere en 1200 forbedringer over de sidste 16 år. 117 forbedringer i 39 fiskerier bidrog til at forbedre habitatets status, forvaltning og information. I alt her MSC certificerede fiskerier været involveret i 46 nye forskningsprojekter som en del af indsatsen for bedre at forstå og minimere påvirkningen på habitater.

FNs Havkonference

Resultaterne kommer lige før FNs Havkonference i New York i næste uge, der skal støtte implementeringen af FNs Verdensmål for Bæredygtig Udvikling nr. 14 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af verdenshavene. MSC rapporten giver regeringer, industrien og NGO’er beviser for at troværdig certificering er et vigtigt værktøj til at skabe og sikre forbedringer i fiskerier.

”MSC programmet giver både anerkendelse og incitament til ansvarlig udnyttelse af verdenshavene. MSC certificerede fiskerier går efter velforvaltede og sunde fiskebestande. De beskytter også marine habitater og økosystemer gennem vedvarende forpligtelser til at forbedre deres fiskemetoder, siger Rupert Howes, CEO i MSC.

Flere Nyheder