Muslingefiskeriet i Limfjorden bliver åbnet i dag

Fiskerne i Limfjorden kan igen fiske muslinger i blandt andet Løgstør Bredning og Lovns Bredning. Det er NaturErhvervstyrelsen, der har genåbnet fiske
07 Sep 2015

Fiskerne i Limfjorden kan igen fiske muslinger i blandt andet Løgstør Bredning og Lovns Bredning. Det er NaturErhvervstyrelsen, der har genåbnet fiskeriet efter den traditionelle sommerlukning, og det sker med en markant kvoteforhøjelse for Løgstør Bredning.

I Løgstør Bredning er muslingekvoten således forhøjet fra 10.000 tons til nu 30.000 tons. Kvoteforhøjelsen er blandt andet begrundet i en tredobling af bestanden – en følge af langt bedre iltforhold sommeren over i forhold til normalen.

- Den kolde og blæsende sommer i år har givet gode vækstbetingelser for blåmuslingerne, skriver NaturErhvervstyrelsen i sin pressemeddelelse.

Det er dog ikke slået igennem i Lovns Bredning, hvor kvoten i stedet bliver halveret sammenlignet med den seneste kvotetildeling. Her bliver kvoten nu på 5.000 tons i mod 10.000 tons.

De to nævnte områder er Natura 2000-områder, og samtidig bliver muslingefiskeriet også frigivet i de dele af Limfjorden, der ikke er udpeget som Natura 2000-områder.

Flere Nyheder