Muslingefiskerne kan se frem til MSC-julegave

[caption id="attachment_4595" align="alignright" width="640"] Muslingerfiskeriet i Limfjorden er tæt på MSC[/caption] Danmarks Fiskeriforening PO i
09 dec 2015

[caption id="attachment_4595" align="alignright" width="640"]Muslingerfiskeriet er igen åbnet i Lillebælt. Muslingerfiskeriet i Limfjorden er tæt på MSC[/caption]

Danmarks Fiskeriforening PO indledte i foråret en certificeringsproces for fiskeriet af blåmuslinger og hjertemuslinger i Limfjorden, og nu er man snart i mål med certificeringen. Processen går nu ind i sin allersidste fase, som er de tre uger, hvor der er mulighed for at klage over eksperternes dom. En dom som i øvrigt er, at muslingefiskeriet har bestået. Klageperioden udløber juleaften den 24. december 2015, og muslingefiskerne kan derfor ser frem til en kærkommen MSC-julegave. Fiskeriet på efter muslinger er meget vigtigt for fiskerne i Limfjorden. Den samlede bruttoomsætning på blå- og hjertemusling er i de første 11 måneder af 2015 er 81,0 mio. kroner. Fiskeriet bliver udført af godt 30 fartøjer, og MSC-certificeringen åbner op for et udvidet salg ikke mindst i Skandinavien, hvor der er et stort fokus på bæredygtighed og kvalitet. Fiskeriet på blåmuslinger er allerede certificeret af MSC for forarbejdningsvirksomheden Vilsund Blue, men i fremtiden sikrer DFPO's certificering alle fiskere adgang til certifikatet

Fakta

Bruttoomsætning i 2015 (11 mdr.)

Blåmusling                 47,6 mio. kroner

Hjertemusling           33,4 mio. kroner

I alt                                 81,0 mio. kroner

Limfjorden er det vigtigste fiskerifarvand for muslingfiskeri i Danmark

Flere Nyheder