Muslinger bliver til bæredygtigt dyrefoder

[caption id="attachment_13554" align="alignright" width="286"] Muslinger, der er for små til menneskeføde, skal blive til økologisk dyrefoder. Foto: F
af Claus Kirkegaard
23 jul 2018

[]

Ny EU-lovgivning kræver fra begyndelsen af 2019, at økologisk fødevareproducerende dyr udelukkende bliver fodret med økologisk foder. Da det for nuværende ikke er muligt at producere nok økologisk foder i Danmark, har forskere fra DTU Fødevareinstituttet kigget på alternative økologiske muligheder, skriver DTU Fødevareinstituttet på sin hjemmeside.

DTU Fødevareinstituttets arbejde er en del af et større forskningsprojek, som er ledet af DTU Aqua. Udover at skabe en ny økologisk foderkilde fra et bæredygtigt råmateriale, er målet med projektet at højne vandkvaliteten i Limfjorden ved at dyrke muslinger, som fjerner kvælstof i vandet

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har kigget på, hvordan muslinger, der er for små til menneskeføde, kan blive en økonomisk rentabel, bæredygtig og økologisk ingrediens i hønse- og svinefoder.

Ny proceslinje
DTU Fødevareinstituttets forskere har arbejdet på at fremstille en ny proceslinje for foderproduktionen af muslinger, som udelader den dyre kogeproces og den arbejdskrævende frasortering af for eksempel søstjerner.

Efter forsøg med kødhakkere, saftpressere og forskelligt udstyr fra instituttets forsøgshal, har forskerne identificeret den mest lovende metode. Her bliver muslingerne – inklusive de calciumholdige skaller og eventuelt næringsrig bifangst – først kørt igennem en kødhakker og derefter igennem en presse, som deler massen i en væske- og en tørstofdel. Væsken bliver spraytørret til mel, der kan blandes i foderet.

Metoden har givet lovende resultater, men forskerne arbejder videre på forbedringer, som kan øge den mængde væske, der bliver udvundet fra råmaterialet – f.eks. ved at bruge en anden valse i pressen.

Instituttets forskere er også ved at undersøge melets næringsindhold, da prisen for foderingredienser bl.a. afhænger af næringsindholdet. Resultaterne fra både analysen samt forsøgene med en større væskeudvinding vil indgå i beregninger af, om muslingemelet kan laves på økonomisk rentabel vis.

DTU Fødevareinstituttets samarbejdspartnere på Aarhus Universitet er derudover i gang med at undersøge, om melet kan erstatte traditionelle proteinkilder i hønse- og grisefoder, samt hvordan næringsstoffer i melet påvirker dyrenes sundhed og æggenes kvalitet.

Fakta:
Projektet hedder MuMiPro og bliver ledet af DTU Aqua.

DTU Fødevareinstituttet har til forsøgene i MuMiPro projektet forarbejdet fire ton linemuslinger fra Limfjorden.

Nogle af muslingerne har været på størrelse med et solsikkefrø, mens andre har været op til fire centimeter lange.
Muslinger til menneskeføde skal være minimum 4.5 centimeter lange

Flere Nyheder