Myndigheder er opmærksomme på blåfinnet tun

NaturErhvervstyrelsen er i fuld gang med at se nærmere på, hvordan det egentlig forholder sig med muligheden for at få en dansk kvote på blåfinnet tun
05 okt 2015

NaturErhvervstyrelsen er i fuld gang med at se nærmere på, hvordan det egentlig forholder sig med muligheden for at få en dansk kvote på blåfinnet tun. Det sker i forlængelse af henvendelser fra både Danmarks Fiskeriforening PO og Danmarks Pelagiske PO, der blandt andet spørger til muligheden for et fremtidigt moniteringsfiskeri.

Baggrunden for henvendelsen fra fiskerierhvervet er blandt andet, at norske makrelfiskere har fået tun som utilsigtet bifangst, og at der også er set blåfinnet tun i danske farvande – blandt andet har en hel del lystfiskere rapporteret om det.

- Vi har ikke hidtil været involveret i tekniske detaljer omkring tunfiskeriet, og derfor er der jo nok nogle elementer, som vi har behov for at undersøge, inden vi kan svare fyldestgørende, lyder det fra fiskerikontrolchef Mik Jensen, der understreger, at man fra styrelsens side vil gøre alt for at få det kortlagt så hurtigt som muligt.

Flere Nyheder