Natura 2000-fokus bør være på specifikke habitater og arter

Danmarks Pelagiske PO, Marine Ingredients Denmark og Danmarks Pelagiske PO ser store udfordringer i det tyske forslag til fiskeriregulering i Nordsøen
af Line Dalgaard Jensen
29 okt 2018

Danmarks Pelagiske PO, Marine Ingredients Denmark og Danmarks Pelagiske PO ser store udfordringer i det tyske forslag til fiskeriregulering i Nordsøen. Derfor har man indsendt et fælles §5-høringssvar til Udenrigsministeriet, Fiskeripolitisk kontor.

Tyskerne ønsker at beskytte rev, sandbanker, havfugle og marsvin i fem områder i Nordsøen. De vil lukke dele af områder for fiskeri med bundskrabende redskaber og garn. Det vil især ramme dansk tobisfiskeri og garnfiskeri.

Helt overordnet mener de tre organisationer, at der kun bør fokuseres på de specifikke habitater og arter, som direktiverne lægger op til at beskytte.

Beskyttelsesforanstaltningerne bør derudover kunne dokumenteres videnskabeligt, så det sikres, at beskyttelsen har den tilsigtede virkning. Fiskeredskaber, der ikke kan dokumenteres at have en påvirkning på de habitater eller arter, der er udpeget, skal ikke reguleres.

Flere Nyheder