NaturErhvervstyrelsen lukker eLog ned i fire timer

I aften fra klokken 17 til 21 udfører NaturErhvervstyrelsen vedligehold på it-systemerne, og derfor vil ikke være adgang til de systemer, som fiskerne
25 maj 2016

I aften fra klokken 17 til 21 udfører NaturErhvervstyrelsen vedligehold på it-systemerne, og derfor vil ikke være adgang til de systemer, som fiskerne anvender i dette tidsrum.

Det betyder, at fartøjer, der ikke fører elektronisk logbog, skal afgive meldinger vedrørende fiskeriaktiviteter, ankomst til havn m.m., til NaturErhvervstyrelsens Fiskeri Moniterings Center (FMC) på telefon: (+45) 72 18 56 09.

Det modtagne kvitteringsnummer på en melding afgivet til NaturErhvervstyrelsens FMC, skal som sædvanligt indføres i logbogen.

Der kan ikke indberettes system-til-system afregninger for køb af fisk mellem kl. 17:00 og kl. 21:00. Dette gælder også afregninger indberettet via VIRK.DK.

Fartøjer, der fører elektronisk logbog (eLog), skal fortsætte med at føre den elektroniske logbog som normalt.

Når NaturErhvervstyrelsens IT systemer igen er i normal drift, vil der blive udsendt en meddelelse via NaturErhvervstyrelsens ”Indberetningsservice for fiskerisystemer”.

Flere Nyheder