Nord Stream 2 projekt er sendt i høring

Det er nu muligt for offentligheden at indgive kommentarer til en kommende gasledning mellem Rusland og Tyskland. Gasledningen med navnet Nord Stream
07 jul 2017

Det er nu muligt for offentligheden at indgive kommentarer til en kommende gasledning mellem Rusland og Tyskland. Gasledningen med navnet Nord Stream 2 har været meget omdiskuteret af EU-landene ud fra et sikkerhedsmæssigt spørgsmål.

Men nu har Energistyrelsen sendt den danske del af Nord Stream 2 i høring frem til den 19. september, hvor organisationer og andre myndigheder kan give deres besyv med. Der kan også stilles spørgsmål til de rapporter, der er udarbejdet.

Gasledningen skal placeres tæt ved den eksisterende gasledning, Nord Stream 1, som blev lagt for nogle år siden. Placeringen er øst og syd for Bornholm.

Med fremlæggelsen er også to såkaldte VVM´er, vurdering af miljøpåvirkniger, for projektet.

Den ene; ”Nord Stream 2. Vurdering af virkninger på miljøet, Danmark. Marts 2017” VVM beskriver miljøpåvirkningerne på dansk område og er vedlagt ansøgningen om tilladelse

Den anden,; ”Espoo rapport, Nord Stream 2. April 2017” er også en miljøvurdering, og den skal hovedsageligt bruges i høringen af alle Østersølande med fokus på en eventuel grænseoverskridende miljøpåvirkning fra rørledningsanlægget.

VVM-redegørelserne er fremlagt for offentligheden, de danske myndigheder og organisationer fra den 27. juni 2017 til den 19. september 2017. Bemærkninger til vurderingen af miljøpåvirkningerne i Danmark eller til de grænseoverskridende miljøpåvirkninger af Nord Stream 2 projektet kan indsendes til Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K, e-mail:  med kopi til , senest den 19. september 2017.

Begge VVM-redegørelser med tilhørende tekniske bilag på dansk og engelsk er tilgængelig på  samt Energistyrelsens hjemmeside   og kan desuden rekvireres hos Energistyrelsen. Redegørelserne er endvidere fremlagt for offentligheden på følgende offentlige biblioteker: Hovedbiblioteket i København og bibliotekerne i Rønne og Nexø.

Energistyrelsen afholder et offentligt møde om miljøvurderingen af Nord Stream 2 projektet den 29. august 2017, kl. 17.00 på Hotel GSH i Rønne, hvor bygherren Nord Stream 2 AG vil være tilstede. Mødet vil foregå på dansk og engelsk - der vil være mulighed for oversættelse.

Nord Stream 2 AG har ansøgt om en linjeføring parallelt med det eksisterende Nord Stream rørledningsanlæg. Nord Stream 2 rørledningerne planlægges bygget fra Narva Bay i Rusland ned gennem russisk, finsk, svensk, dansk og tysk havområde i Østersøen til Lubmin nær Greifswald i Tyskland. På dansk havområde øst og syd om Bornholm udgør rørledningsprojektet ca. 139 km.

 samt for  Kilde: Rambøll & Nord Stream 2 AG, Marts 2017, ”Atlas Vurdering af virkninger på miljøet (VVM) Danmark Nord Stream 2”.

Flere Nyheder