Nordmænd bliver hovedaktionær i Triple Fish A/S

[caption id="attachment_8946" align="aligncenter" width="620"] Norske Koppernæs AS øger deres engagement i TripleNine familien[/caption] Norske Kop
14 okt 2016

[]

Norske Koppernæs AS øger deres engagement i en af Europas største producenter af fiskemel og fiskeolie, TripleNine Group A/S.  Koppernæs AS, Ålesund Norge kom ind i TripleNine familien i 2013, da selskabet fusionerede med TripleNine A/S i det 50/50 ejede selskab TripleNine Group A/S. Det skriver selskaberne Koppernæs AS og Triple Fish i en fælles pressemeddelelse. Efter købet har det norske selskab nu 63% af aktierne i Triple Fish A/S. Triple Fish A/S ejer 50% af TripleNine Group A / S, og med købet bliver Koppernæs således majoritetsejer i TripleNine Group. TripleNine Group har datterselskaber og produktionsfaciliteter i Danmark, Norge og Chile. I dagligdagen får de nye ejerforhold ikke den store betydning. CEO Kenneth Lande Klokk, Koppernæs AS, understreger, at TripleNine Group vil fortsætte business as usual, og at de vil fortsætte med at investere i at støtte og udvikle produktionen i Danmark som i de to andre fabrikker i koncernen:

- Vi er meget tilfredse med den positive udvikling i forretningen, og oprigtigt glade for, at de danske aktionærer ønskede at sælge til os. Især fordi de også fortsætte som medejere. På denne måde har vi fundet en optimal løsning, som "holder det i familien", siger Kenneth Lande Klokk.

Medvind
Ifølge bestyrelsesformand Anker Mejnertz, var der var ikke noget til hinder for at man at kunne fortsætte uden ændringer i ejerforholdene. Men han siger også, at - selv om processen blev skubbet fremad – var det helt naturligt, fordi aktiekapitalen tilhører ejere med en længere tidshorisont samt mange, især ældre medejere, der allerede på tidspunktet for fusionen med Koppernæs indikerede, at de inden for få år ville sælge deres aktier.

- Når en række aktionærer derefter vælger at sælge nu, er der flere årsager. For det første har TripleNine Group og dermed Triple Fish haft medvind, hvilket afspejles i interessen for aktierne, og for det andet, mener bestyrelsen, at det ville være en fordel for koncernens udvikling at have en majoritetsejer, og hvem ville være en mere naturlige valg end medejeren.

- Desuden har vores partnerskab med nordmændene været meget vellykket, så vi er sikre på, at de, nu som en aktiv ejer, vil sikre langsigtet kontinuitet og styrke TripleNine koncernen som helhed, herunder leverandører til fabrikken i Thyborøn, slutter Anker Mejnertz

 

Flere Nyheder