Norge lukker område i Nordsøen

For at begrænse fangsterne af yngel og små fisk har Fiskeridirektoratet i Norge valgt at lukke et område i Nordsøen for fiskeri med trawl og snurrevod
af Claus Kirkegaard
03 jul 2018

For at begrænse fangsterne af yngel og små fisk har Fiskeridirektoratet i Norge valgt at lukke et område i Nordsøen for fiskeri med trawl og snurrevod i perioden fra den 3. juli til den 16. juli 2018.

Området, det drejer sig om, er afgrænset af lige linjer mellem følgende positioner:

1. Nord 58 grader 58,0 minutter Øst 002 grader 17,0 minutter 

2. Nord 58 grader 58,0 minutter Øst 003 grader 10,0 minutter 

3. Nord 58 grader 37,0 minutter Øst 002 grader 50,0 minutter 

4. Nord 58 grader 37,0 minutter Øst 002 grader 10,0 minutter


Undtagelser
Fartøjer, der fisker efter sild, makrel og hestemakrel med pelagiske trawl, ringnot, drivgarn og linefiskeri, er undtaget forbuddet mod at fiske i området. Ligeledes kan der fiskes med tejner. Garn kan også anvendes til fiskeri i området, hvis maskestørrelsen svarer til den, der er fastsat i forordningerne om udøvelse af fiskeri i havet af 22. december 2004 til direkte fiskeri efter torsk, kuller, sej og hvilling. Inden for det lukkede område er det også tilladt at fiske med rejetrawl, hvis sorteringsgitteret er installeret i trawlet og indsamlingsposen ikke er monteret.

Flere Nyheder