Norge øger sin kvote på tun

Sidste års kvote på 30,97 tons atlantisk tunfisk øges i 2015 til 36,57 tons, skriver det norske Fiskeridirektorat. Der er tale om en forsøgskvote, og
12 feb 2015

Sidste års kvote på 30,97 tons atlantisk tunfisk øges i 2015 til 36,57 tons, skriver det norske Fiskeridirektorat. Der er tale om en forsøgskvote, og der vil også være krav til fiskefartøjet om at have observatør med ombord.

Sidste års forsøgsfiskeri var ingen stor succes, og derfor ønsker Norges Fiskarlag at årets forsøgskvote deles mellem to fartøjer. I 2014 var det notfartøjet ”Hillersøy”, der var afsted på togt, men Fiskarlaget beder nu om, at det i 2015 både bliver et notfartøj og et linefartøj i forsøgsfiskeriet for at afprøve hvilken form for fiskeri, der er bedst egnet. Samtidig kan det måske gøre en forskel for fiskeriet, at der anvendes to forskellige former for grej.

Flere Nyheder