Norge spinder guld på selvbestaltet kvote

[caption id="attachment_5028" align="alignright" width="300"] Blåhvilling, der bl.a. landes hos FF Skagen, er med en tagselv kvote blevet en givtig ar
27 feb 2015

[caption id="attachment_5028" align="alignright" width="300"]Landing blåhvilling FF Skagen Blåhvilling, der bl.a. landes hos FF Skagen, er med en tagselv kvote blevet en givtig art for Norge[/caption]

Op til forhandlingerne om fordelingen af kvoterne i 2015 for blåhvilling mellem kyststaterne Island, Færøerne, EU og Norge valgte sidstnævnte at give sig selv en kvoteforhøjelse på næsten 40 procent. Norge øgede deres kvoteandel fra 25,75 procent til 35 procent af den anbefalede kvote, og det var ikke ligefrem befordrende for forhandlingerne, som da også er endt uden resultat.

Det betyder, at de norske blåhvillingfiskere lige nu spinder guld på den selvbestaltede kvoteforhøjelse.  Og det er ikke småpenge, der er tale om. Norges kvote i 2015 for blåhvilling er efter forhøjelsen på 498.200 tons, hvilket svarer til en anslået fangstværdi på omkring 1 milliard danske kroner. Fiskeribladet Fiskaren har beregnet, at blåhvillingkvoten er  knap en million danske kroner værd i gennemsnit pr. fisker, der er i fiskeriet efter blåhvilling. Fiskeriet foregår nemlig primært i internationalt farvand og i EU-farvand, hvor Norge har en kvote for blåhvilling på 102,5 tusinde tons, da bestanden hovedsagligt er en ”EU-bestand”.

 

 

 

 

Flere Nyheder