Norsk kysttorsk er under pres af fritidsfiskeri

[caption id="attachment_9965" align="aligncenter" width="493"] Den norske kysttorsk har det ikke godt. Foto: IMR/No[/caption] Det norske havforskni
11 Jun 2015

[caption id="attachment_9965" align="aligncenter" width="493"]Den norske kysttorsk har det ikke godt. Foto: IMR/No Den norske kysttorsk har det ikke godt. Foto: IMR/No[/caption]

Det norske havforskningsinstitut slår nu til lyd for en indsats, der skal forbedre forholdene for den såkaldte ”kysttorsk” i Norge, der lever langs den norske sydkyst. I løbet af de sidste 10-20 år er mængden af torsk reduceret betydeligt, skriver insituttet på deres hjemmeside.

Problemet er størst i den ydre del af Oslofjorden, noteres det, og det er ikke kun et problem for erhverfiskerne, der tidligere havde et godt udkomme af fiskeriet, men også et problem for sportsfiskerne i området.

En af årsagerne til at bestanden af torsk er faldet så voldsomt i området er en stigning i vandtemperaturen i Skagerrak. Og det er ikke en ændring, som man umiddelbart kan regulere sig ud af. Derfor skal der ifølge Havforskningsinstituttet kigges på en regulering af fiskeriet. Forsøg med mærkning viser, at mere end halvdelen af en årgang opfiskes i løbet af et år. Og det er ikke alene erhvervsfiskerne, der står for fangsten. I visse områder står fritidsfiskeri for op mod 70 procent af fangsterne, noteres det af Havforskningsinstituttet. Samtidig dør en del af torsken også af naturlige årsager, og det betyder en reduktion på op mod 2/3 af alle voksne torsk hvert år.

”En sådan dødelighed er for høj, og små lokale bestande lider over det”, lyder det fra Havforskningsinstituttet, der lægger op til et reduceret fisketryk.

Det norske Havforskningsinstitut har et ganske godt billede af torskebestandene i Skagerrak-regionen og i den ydre del af Oslofjord. I årene 2012 til 2014 har forekomsterne været historisk lave, noteres det. Særligt for de store torsk har der været en kraftig nedgang i den ydre del af Oslofjorden i perioden fra 2002 til 2014 sammenlignet med perioden 1985 til1990.

 

 

Flere Nyheder