Norske fiskere prøver at retfærdiggøre kvoteforhøjelse inden forhandlinger

[caption id="attachment_5028" align="aligncenter" width="620"] De norske fiskere finder det rimeligt med større kvoteandele for blåhvilling[/captio...
16 jun 2015

[caption id="attachment_5028" align="aligncenter" width="620"]Landing blåhvilling FF Skagen De norske fiskere finder det rimeligt med større kvoteandele for blåhvilling[/caption]

Norge er godt i gang med at positionerer sig inden næste forhandlingsrunde af kyststatsforhandlingerne om kvoter på blåhvilling og nvg-sild, som foregår i København i næste uge. Norge har i år givet sig selv en stor forhøjelse af deres kvoteandel for blåhvilling fra 25,75 procent til 35 procent. Det var stærkt medvirkende til, at forhandlingerne tidligere på året mellem kyststaterne om en fordeling af kvoten ikke gav noget resultat. De norske fiskere har fanget en stor del blåhvilling i EU- og i internationalt farvand, men prøver nu at retfærdiggøre en højere kvote ved at pege på de 5 til 6 fartøjer, der lige nu fisker blåhvilling i norsk zone.
-Der er blåhvilling i et  stort område godt inde i norsk zone. Fartøjerne ser blåhvilling i et område, som er minst 900 kvadratkilometer stort. Havde der været flere fartøjer, så havde vi haft et kæmpe fiskeri, fortæller Lars Olav Lie i Liegruppen, der fisker med fartøjet Ligrunn til fiskebat.no.
-Det er ikke overraskende med et godt blåhvillingfiskeri her, selv om det nu er ti år siden vi havde fangster i dette område. Historisk har der været et betydeligt blåhvillingfiskeri i norsk zone, siger Fiskebåt-direktør Audun Maråk, der, som repræsentant for norges Fiskarlag,  er en af deltagerne i norges forhandlingsdelegation ved kyststatsforhandlingerne.  Han er ikke sen til at udnytte meldingerne om et godt fiskeri i norsk zone til at retfærdiggøre en større norsk kvoteandel på blåhvilling.

- Fiskeriet bekræfter og giver legitimitet til en betydelig norsk andel af blåhvillingbestanden. Måske bør vi tage initiativ til at kortlægge udbredelsen af blåhvilling i norsk økonomisk zone, siger Audun Maråk. Han mener, at dette kan styrke den norske forhandlingsposition, når fremtidige kvoteandele til de norske fiskere skal fastlægges

Flere Nyheder