Nu åbnes der for forsøgsfiskeri af blåmuslinger i Storebælt

[fvplayer id="1"] Nu bliver det muligt at fiske efter blåmuslinger i helt nye områder i Storebælt, når fiskeriminister Eva Kjer Hansen åbner op for
18 dec 2018

[fvplayer id="1"]

Nu bliver det muligt at fiske efter blåmuslinger i helt nye områder i Storebælt, når fiskeriminister Eva Kjer Hansen åbner op for et forsøgsfiskeri i den nordlige del af Storebælt. Samtidig udvides de områder til muslingefiskeri, der allerede foregår på den østjyske kyst.
Til at begynde med drejer det sig om et forsøgsfiskeri frem til sommeren 2019, hvorefter det på sigt kan blive permanent. Det er nemlig vigtigt først at afklare, om der er muslinger nok i de pågældende områder.

”Forsøgsfiskeriet åbnes op for alle med licens til muslinge- og østersfiskeri. I den kommende sæson bliver der ikke åbnet for fiskeri i hverken Natura 2000-området i Lillebælt eller Natura 2000-området Horsens Fjord, da der ikke er nok muslinger. Derfor vil et forsøgsfiskeri i Storebælt og en udvidelse af områderne på østkysten give god mening, både for at øge fangstmulighederne og gøre det muligt for os at få ny viden på området. Hvis det viser sig, at der er mange muslinger at fiske i Storebælt, kan der indføres mere målrettet fiskeri her, siger fiskeriminister Eva Kjer Hansen.

Skønt blåmuslingen er den mest almindelige muslingeart i Danmark og findes i alle danske farvande – fx i tætte banker på havbunden, på havnemoler og på vindmøllefundamenter – har biologer ikke fuldt overblik over, hvor de findes. Og da bestande både kan mindskes og øges i antal, er det ofte en nødvendighed for fiskere at søge nye områder at fiske i.

DTU Aqua og Fiskeristyrelsen vil derfor følge forsøgsfiskeriet nøje. I forsøgsperioden er kvoten sat lavere end det øvrige muslingefiskeri, så man ikke får fisket for mange muslinger og dermed reduceret bestanden for meget.
Forsøgsfiskeriet evalueres i forhold fremtidige fiskerimuligheder. Her vil fiskernes erfaringer og landinger bl.a. indgå.

Ansøgningsskema findes hos .

[box type="info" ]FAKTA

Forsøgsfiskeriet i Storebælt og de nye områder langs den østjyske kyst er en del af udmøntningen af ’Politisk aftalte om en Vækst og Udviklingspakke til dansk fiskeri’ fra december 2016. Her har politikerne besluttet, at der skulle ses på muligheden for at fremme fiskeri efter blåmuslinger i nye områder og fiskeri efter østers.  • Danmark oplever en stigning i eksporten af muslinger. Fra ca. 16 ton i 2016 til ca. 18 ton i 2017. Det gav en stigning i eksportværdien fra 75 mio. kr. til 76 mio. kr.   • I områderne i Storebælt vil det ad to omgange være muligt at søge tilladelse hos Fiskeristyrelsen til muslingefiskeriet. Ansøgningsfristerne er 21. december (start. 14. januar 2019) og 7. marts (start. 1. april 2019).[/box]

 

 

Flere Nyheder