Nu kan der igen fiskes blåmuslinger i Horsens Fjord

I dag åbner NaturErhvervstyrelsen for fiskeri efter blåmuslinger i Natura 2000-området i Horsens Fjord efter flere år uden muslingefiskeri i den d
01 mar 2016

I dag åbner NaturErhvervstyrelsen for fiskeri efter blåmuslinger i Natura 2000-området i Horsens Fjord efter flere år uden muslingefiskeri i den del af fjorden. Det meddeler NaturErhvervstyrelsen på deres hjemmeside.

NaturErhvervstyrelsen har nu mulighed for at åbne for fiskeri efter 15.000 tons blåmuslinger i Natura 2000-området ’Horsens Fjord, havet øst for og Endelave’.

Det sker, efter bestanden af muslinger er fordoblet siden 2009. Sidst der blev fisket i området var tilbage i 2007.

Fiskeri på særlige vilkår
De seks muslingefartøjer, som fisker langs Jyllands østkyst, får nu også tilladelse til fiskeri i Natura 2000-området. Fiskeriet tillades på særlige vilkår, som skal sikre beskyttelse af blandt andet ålegræs og stenrev i Natura 2000-området.

Det betyder, at der ikke må fiskes på vanddybder under syv meter og alle kortlagte stenrev beskyttes med en bufferzone (såkaldt sikkerhedszone).

Alle fartøjer, der udøver fiskeri efter blåmuslinger er udstyret med et ’Black Box System’ til opsamling af GPS-data og fiskeriaktivitetsdata.

Muslingefiskeri i Natura 2000-områderne forvaltes i henhold til Miljø- og Fødevareministeriets

Flere Nyheder