Nu skal fiskeripakken på plads!

Danmarks Fiskeriforening har nu henvendt sig direkte til fiskeriordførerne i Folketinget, for at bede dem sætte punktum for det politiske fnidder, der
07 maj 2017

Danmarks Fiskeriforening har nu henvendt sig direkte til fiskeriordførerne i Folketinget, for at bede dem sætte punktum for det politiske fnidder, der har være omkring arbejdet med den Fiskeripakke, der blev vedtaget uden om Regeringen i begyndelsen af december.

Det klare krav fra fiskerne kommer i forlængelse af den politiske ballade, der lige siden begyndelsen af december 2016 både har skabt voldsomme frustrationer og usikkerhed i fiskerierhvervet og samtidig har været tæt på at koste den ansvarlige minister hans post.

- I fiskerisektoren har vi i en årrække efterspurgt en langsigtet politisk afklaring af rammerne for dansk fiskeri, så vi har budt dette servicetjek velkomment. Men efter der er gået fnidder i den politiske proces omkring fiskeripakken er dansk fiskeri blevet taget som gidsel, skriver formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, i brevet, der er sendt til samtlige fiskeripolitiske ordførere.

Alt er sat ud af spil

Da Fiskeripakken blev lanceret i begyndelsen af december skete det uden om Regeringen, men med deltagelse af samtlige partierne fra oppositionen. Det betyder, at den ansvarlige minister, Esben Lunde Larsen, hverken dengang eller nu sidder for bordenden, når den politiske aftale skal omsættes til virkelighed.

Og det giver voldsomme udfordringer med denne ”kortslutning” af de sædvanlige procedurer, siger Svend-Erik Andersen.

- Det er fuldstændig uholdbart, at de sædvanlige arbejdsgange omkring udvikling og forvaltning af fiskeripolitiken er sat ud af spil og at detaljerede fiskeriregler, som normalt behandles og afklares i Miljø- og fødevareministeriets rådgivende udvalg, nu cirkulerer rundt i en tilsyneladende endeløs proces mellem folketingsmedlemmer, departement og Landbrugs- og fiskeristyrelse uden at fiskerierhvervet er involveret, skriver Svend-Erik Andersen i sit brev til fiskeriordførerne.

Han slutter sit brev af med en klar opfordring til politikerne om, at finde en løsning der sikrer, at Regeringen kan blive en del af Fiskeripakken, så man igen har den normale procedure og sagsgang mellem ministerenog Folketinget.

- Så ved vi i fiskerierhvervet, hvad vi har at holde os til i fremtiden, fastslår formand Svend-Erik Andersen.

Brevet fra formanden for Danmarks Fiskeriforening er som nævnt sendt til samtlige fiskeriordførere, til Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen og til partilederne.

 

Flere Nyheder