Nuværende forvaltning kan fortsætte i et årti efter brexit 

[caption id="attachment_14454" align="aligncenter" width="385"] De britiske fiskere bliver ikke herre over fisk i britisk økonomisk zone foreløbig, me
28 aug 2017

[]

Den eksisterende fiskeriforvaltning i britisk farvand kan vare i 10 år efter Brexit, vurderer en juraprofessor ved Hull University, der har specialiseret sig i havret. I BBC  Worlds TV-program "Global Business - Fish to Share", som udforskede den potentielle fremtid for Storbritanniens fiskeri efter Brexit, blev professor Richard Barnes spurgt, om han vurderede, at Storbritannien ville have deres egen fiskeriforvaltning inden brexit er fuldt ud gennemført.
- Hvis jeg var af spillenatur, ville jeg sætte min penge på, at vi vil have status quo de næste fem til 10 år, lød svaret fra juraprofessoren, der uddybede sit svar.
- Der er en antagelse, om at så snart vi forlader Europa, kan vi gøre, hvad vi vil. De er en simpel kendsgerning, at vi er nød til at forvalte vores fiskeri. Vi kan ikke bringe os i en situation, hvor der ikke er et lovmæssigt grundlag. Det vil være fuldstændigt ødelæggende for fiskebestandenes bæredygtighed, siger Ricard Barnes. Han mener ikke, at briterne vil være i en position, hvor de kan lave en ny forvaltning af fiskeriet i den to til treårige periode, der går inden Brexit er forhandlet på plads.
- Vi er nød til at vente på en mere langsigtet udvikling af en rent britisk fiskeriforvaltning i egne farvande, fastslog Richard Barnes. Havretseksperten vurderede også, at det ville være lovligt at udelukke udenlandske fiskefartøjer fra den britiske økonomiske zone. Det vil dog være underlagt nogle vigtige forbehold, som vil indebære et samarbejde om forvaltning af fælles bestande og at give andre stater adgang til at fiske de mængder, som briterne ikke selv er i stand til at fange.  

 

 

Flere Nyheder