Ny støtteordning åbner for tilskud 3. juni

NaturErhvervstyrelsen åbner den 3. juni klokken 8.00 op for en ny støtteordning til fiskefartøjer. I ordningen er der 45 mio. kroner afsat til en rækk
22 May 2015

trawltromleNaturErhvervstyrelsen åbner den 3. juni klokken 8.00 op for en ny støtteordning til fiskefartøjer. I ordningen er der 45 mio. kroner afsat til en række investeringer, der kan gøre fiskeriet mere selektivt og bæredygtigt.

 

Der er tre typer af fiskeri, der kan støttes. Den ene form er investeringer, der bidrager til at gennemføre landingspligten. Det andet område er fiskeri med et kystfiskerfartøj med en længde på maksimalt 17 meter, og endelig kan førstegangsetablerede fiskere under 40 år, der indenfor de sidste 12 måneder har erhvervet delvis eller fuld ejendomsret over et fiskefartøj for at udøve fiskeri som hovederhverv, søge i ordningen. I kriterierne gælder også, at ansøgeren indenfor de to seneste kalenderår skal have været 60 dage på havet for at fiske.

I ordningen er fastlagt en øvre grænse på to mio. kroner i støtte til projektet, og der kan maksimalt ydes 50 procent i støtte.

Projektet skal dog have en vis størrelse for at blive taget i betragtning. For fartøjer, der driver kystfiskeri, er grænsen 25.000 kroner, mens den for øvrige fartøjer er 50.000 kr.

Det gælder også i ordningen, at alle, der har indsendt ansøgningen inden for de første 24 timer, får del i tilskudsmidlerne. Hvis mængden af ansøgninger overstiger det samlede beløb vil der dog ske en reduktion i den procentsats, der ydes tilskud med.

I forbindelse med ordningen er der udgivet en teknologiliste, der er en såkaldt "positivliste". Det vil sige, at projekterne skal ligge indenfor de rammer teknologilisten giver.

Se teknologilisten her

teknologilisten

Flere Nyheder