Ny tilskudsordning er åbnet

  [caption id="attachment_14081" align="aligncenter" width="300"] Den Europæiske Hav- og Fiskerifonds midler skal  bidrage til et mere bæredyg
02 aug 2016

 

[]

Nu er det muligt for organisationer og virksomheder at søge tilskud til at fremme innovation inden for fiskeri eller fremme overførsel af viden mellem videnskabsfolk og fiskere i tilskudsordningen ’Fælles indsatser fiskeri’, der åbnede 1. august. Formålet med tilskudsordningen er at bidrage til et mere bæredygtigt fiskeri og værdiskabelse i fangst, forarbejdning og afsætning af fiskevarer i Danmark.

Det er videnskabelige organisationer eller virksomheder og organisationer inden for fangst, håndtering, afsætning og forarbejdning af fisk, der kan søge om tilskud. Projektet skal gennemføres i samarbejde med videnskabelige eller tekniske organer, som er anerkendte i Danmark.

I ordningen er det muligt at få op til 100 procent i tilskud til følgende indsatsområder

Innovation:

Nye produkter
Ny proces og teknologi
Ny organisering og forvaltning

Fisker-forsker samarbejde:

Netværksaktiviteter
Relevante undersøgelser og pilotprojekter, forvaltningsforsøg og dataindsamling.
Indsamling og formidling af viden og forskningsresultater og best practice vedrørende landingsforpligtelsen

Der er afsat 11,9 mio. kr. til ordningen. Midlerne kommer dels fra Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og dels for 25 procents vedkommende fra nationale midler. Midlerne fordeler sig således:

7,9 mio. kr. til innovation og 4 mio. kr. til fisker/forskersamarbejde

Projekter prioriteres
Hvis der kommer flere ansøgninger, end NaturErhverstyrelsen har midler til at imødekomme, prioriteres projekterne.

NaturErhvervstyrelsen oplyser, at innovationsprojekterne prioriteres på baggrund af projekternes innovationshøjde, dvs. hvor nyskabende projekterne er i forhold til virksomheden eller branchen generelt.

Projekterne under fisker/forskersamarbejdet prioriteres på baggrund af deres implementeringspotentiale. Potentialet udtrykker i hvor høj grad, den udviklede teknologi, proces eller praksis forventes at blive implementeret inden for målgruppen af relevante producenter.

Ansøgningsfristen for ordningen er 3. oktober 2016

En tilsvarende ordning er også åbent for akvakultur

Flere Nyheder