Ny trafikseparering er vedtaget af IMO´s søsikkerhedskomite

IMO’s søsikkerhedskomité har vedtaget det dansk-svenske forslag til nye ruter i Kattegat og Skagerrak. Arbejdet er allerede i gang, så ruterne er klar
22 maj 2018
IMO’s søsikkerhedskomité har vedtaget det dansk-svenske forslag til nye ruter i Kattegat og Skagerrak. Arbejdet er allerede i gang, så ruterne er klar til at træde i kraft den 1. juli 2020.

[]

​IMO har netop vedtaget de nye skibsruter i Skagerrak og Kattegat efter forslag fra Danmark og Sverige. Udviklingen i skibsfarten har betydet, at de skibe, der i dag sejler gennem farvandene, er større, end de eksisterende rutesystemer blev lavet til.

Omkring 70.000 skibe sejler årligt gennem Kattegat og Skagerrak, hvoraf en stor del er skibe med stor dybgang, på vej til eller fra Østersøen. Der er derfor behov for at udvide de eksisterende skibsruter, så trafikken bedre kan holdes adskilt og placeres efter de største vanddybder.

Frem mod ikrafttrædelsen af de nye skibsruter 1. juli 2020 skal dele af disse søopmåles. Dette arbejde varetager Søfartsstyrelsen for Geodatastyrelsen, og Søfartsstyrelsens inspektionsskib JENS SØRENSEN er derfor sat i søen for at klare arbejdet. Søopmålingerne foretages for at blandt andet søkort og sejladshåndbøger kan opdateres til de præcise forhold inden ruterne træder i kraft.

De nye skibsruter omfatter:
•    To anbefalede ruter mellem Hanstholm og Skagen benævnt rute A og rute B, Trafiksepareringssystem ved Skagen
•    Dybvandsruter mellem Læsø og Anholt og øst for Grenå
•    Et nyt Precautionary area (forsigtighedsområde) nordøst for Læsø
•    En ny rute S langs den svenske kyst
•    Tre nye trafiksepareringssystemer langs rute S. Det ene i den nordlige del af Øresund

Flere Nyheder