Nye krav til licenser truer muslingefiskerne 

Det har afstedkommet bekymring hos fiskerne i Limfjorden, at politikerne vil ændre reglerne for, hvor mange licenser, der må fiskes med. I dag må de f
14 jun 2018

Det har afstedkommet bekymring hos fiskerne i Limfjorden, at politikerne vil ændre reglerne for, hvor mange licenser, der må fiskes med. I dag må de fiske på 4 licenser i muslinge og østersfiskeriet, men nu lægger politikerne op til, at der skal reduceres til 3 pr. fisker.

Dermed forsvinder noget af det økonomiske grundlag for at drive fiskeriet i fjorden, lyder bekymringen. For den 4. licens har skabt optimisme og ført til investeringer i fiskeriet de seneste år.

- Vi har hørt, at det har været drøftet at ændre reglerne, så vi kun kan eje 3 i stedet for 4 licenser. Det har gjort os noget urolige, siger Svend Søe Bonde, formand for Sillerslev Fiskeriforening i Limfjorden og medlem af bestyrelsen for Centralforeningen for Limfjorden, der repræsenterer muslinge- og østersfiskere.

Han var derfor onsdag til Samråd i Folketinget sammen med fiskeriforeningskonsulent Bent Bro for at fortælle politikerne fiskernes synspunkter.

- Det vil helt konkret medføre, at vores fiskeri bringes i alvorlig ubalance. Et fiskefartøj, som før fiskede efter 4 muslingeandele eller 4 østersandele, vil mangle den 4. andel, som skal give lønnen, hvor de tre øvrige andele betaler for lån og drift, siger Svend Søe Bonde.  

Han peger også på, at diskussionen om antallet af fartøjer i fiskeriet i Limfjorden har stået på længe, og hvis den 4. andel skal fordeles på flere skibe, så vil det medføre en større udledning af CO2.  

- Det, som har været et politisk og et fælles ønske, bliver afviklet. Der vil blive mange timers ekstra sejlads på havet, konstaterer Svend Søe Bonde og forklarer, at fiskeriet forvaltes gennem en forvaltningsplan, der udarbejdes i samarbejde med DTU Aqua.  

- Vores bøn er, at vi kan beholde de 4 muslingeandele og 4 østersandele, så vi kan fortsætte det bæredygtige fiskeri og have et erhverv i balance.  

Svend Søe Bonde pegede overfor politikerne på, at fiskerne har tilpasset sig de nye regler, og de har investeret mange millioner kroner efter reglerne.  

- Det har givet en fornyet tro på vores fiskerierhverv i Limfjorden. Unge fiskere samt ældre fiskere har en fælles tro på fremtiden, og har investeret, så der nu er et fiskeri, der er bæredygtigt både miljømæssigt og erhvervsøkonomisk, siger Svend Søe Bonde, der yderligere nævner, at en reduktion i antallet af licenser vil betyde, at generationsskifter vil blive meget vanskeligere end i dag.  

Og netop en fornyelse med yngre kræfter er vigtigt. Svend Søe Bonde fortæller, der er kommet friske fiskere fra Vestkysten ind i Limfjorden. 

- Det er vigtigt for vores fiskeri. Det skal også nævnes, at nogle er startet med at fiske i Limfjorden og senere har fisket i Nordsøen. Så muligheden for at bevre fleksibilitet og forskellige muligheder i fiskeiret skal bevares, så man kan komme tilbage og ind i Limfjorden igen, siger Svend Søe Bonde.  

[]

 [box type="shadow" ] Fakta om fiskeriet 

Muslinge og østersfiskeriet foregår med 4 licenser for musling/østers i løbet af 1 til 3 dage om ugen. Fjernes en licens vil fiskeritiden blive reduceret til 1-1,5 dage pr. uge.   Der fiskes i en forårs- og efterårssæson. I østersfiskeriet i cirka 10-14 uger og muslingefiskeri cirka 35 uger om året.    Der er 50 FTA andele, der er fordelt på 33 fartøjer. 9 fartøjer har i 2017 ikke landet blåmuslinger, da rationer er opfisket af et andet af ejerens fartøj.  Der er 103 FTA-andele for østers i Limfjorden. 35 fartøjer har ikke fisket egen ration. Der er en relativ lille kvote tilknyttet hver ration, og derfor fiskes FTA-andelen med et andet fartøj. Det skyldes også, at fartøjet skal være udstyret med en såkaldt ”Black box”, og investeringen for visse mindre fartøjer står ikke mål med indtjeningen. Derfor overlades fiskeriet af rationen til et større fartøj.    [/box]

  

 

Flere Nyheder