Ocean Prawn lander igen historisk stort overskud

[caption id="attachment_9071" align="aligncenter" width="620"] Ocean Tiger er et af Ocean Prawns fartøjer, der fisker i arktisk farvand[/caption] P
04 jul 2017

[caption id="attachment_9071" align="aligncenter" width="620"] Ocean Tiger er et af Ocean Prawns fartøjer, der fisker i arktisk farvand[/caption]

Pengene flyder fortsat med stor hast ind i Ocean Prawn koncernen, der med den 67-årige bornholmske milliardær Kristian Barslund Jensen i front, sidste år præsterede det næstbedste resultat i selskabets historie. Fiskekoncernen, der ejer nogle af verdens største og mest moderne trawlere til fiskeri efter primært rejer i arktiske farvande, præsterede sidste år et overskud på 92,5 mio. kroner ud af en omsætning på 745,8 mio. kroner.

- Resultatet for koncernen har i 2016 indfriet ledelsens forventninger og er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger i årsrapporten sidste år. Året 2016 blev det næstbedste i Ocean Prawns historie, selvom vi for første gang i 8 år oplever fald i omsætning og resultat i 2016, lyder det fra ledelsen. I 2015 var overskuddet på 130 mio. kroner ud af en omsætning på 845 mio. kroner. Ledelsen i Ocean Prawn anfører, at det mindre overskud og den mindre omsætning i 2016, skyldes mindre canadiske rejekvoter samt dårlige is- og vejrforhold i Nordatlanten i 2016.

- Derudover udviklede et planlagt motoreftersyn i Island for vor estiske rejeskib sig uheldigt med flere fiskestop til følge, lyder det i ledelsesberetningen.

Usikkerhed
På grund af stor usikkerhed omkring tildeling af canadiske kvoter for 2017, kan selskabet ikke give præcise udmeldinger til niveau af forventet resultat. Ledelsen forventer dog et positivt resultat også i 2017 nogenlunde på niveau med 2016.

- Koncernens aktivitet og indtjening er afhængig af udviklingen i salgspriser, valutakurser og fiskekvoter. Ud over bestandsmæssige ændringer i kvoterne er også processen for tildeling af kvoter påvirket af de politiske beslutninger i såvel EU, Canada og Grønland. Senest har Canada ændret processen for tildeling af kvoter. Tilsvarende gør sene udmeldinger af de tildelte kvoter det vanskeligt at planlægge fiskeriet effektivt. Derudover har is-og vejrforholdende en stor betydning. De kan vanskeliggøre adgangsforholdene til fiskepladserne og dermed i hvor høj grad kvoterne kan udnyttes, er meldingen fra selskabets ledelse.

Bornholm
Koncernen beskæftiger 117 medarbejdere i Danmark i 2016, heraf 98 på Bornholm. Globalt beskæftiges 500 medarbejdere. Kristian Barslund Jensen har ikke glemt sine rødder på Bornholm, og koncernen har gennem årene investeret i ikke mindre end 20 Bornholmske virksomheder.

Flere Nyheder