Opgør med EU kan give 280 mio. kr. og nye fiskerijobs i Danmark

Dette indlæg er skrevet af Erik Høgh-Sørensen, kandidat til Folketinget for Dansk Folkeparti i Nordjylland. Et kvart århundrede efter indførelsen i
25 Apr 2015

Dette indlæg er skrevet af Erik Høgh-Sørensen, kandidat til Folketinget for Dansk Folkeparti i Nordjylland.

Et kvart århundrede efter indførelsen i 1983 af EU’s fælles fiskeripolitik erkendte EU selv, at 90 procent af alle europæiske fiskearter var overfisket. For Danmark er tabet på grund af EU’s uduelighed siden 1997 ca. 280 mio. kr. – penge, som danske fiskere skal have i erstatning fra EU, hvis det står til Dansk Folkeparti.

Særlig EU-Kommissionen har forvaltet fiskeripolitikken i strid med traktatens formål om bæredygtighed og ansvarlighed. I DF går vi derfor som de eneste til valg på at tage et frontalopgør med bureaukrater i Bruxelles og København for derved at skabe hundreder af fiskerijobs landet over, især i Nordjylland.

Logikken er, at når EU ikke forvalter sin magt ordentligt, så mister EU sin magt. Derfor foreslår DF i henhold til EU-traktatens artikler, bl.a. 13 og 42, en midlertidig EU-fri fiskekulturzone på 70 sømil omkring de danske kyster.

Zonen er stor nok til at genopbygge lokale bestande, hvorefter det igen bliver muligt at skabe rigtige jobs, der er langtidsrentable og dermed uafhængige af EU-støtte. Sikkerhedszonen skal være under dansk kontrol, og andre landes fiskere må ud indtil videre, med mindre andet aftales.

Naturligvis vil EU og diverse ”eksperter” blive sure over DF’s initiativ, men det giver blot anledning til at udrulle et krav om erstatning på mindst 280 mio. kr. som følge af EU’s inkompetence.

  1. Den EU-fri zone vil gøre op med de hollandske og belgiske bomtrawlere, der siden 1997 har smadret dansk havbund og ødelagt rødspætte- og torskebestandene. Erstatning: Ca. 100 mio. kr.
  2. Den græske EU-kommissær Maria Damanaki blæste i flere år en kunstig strid op om Færøernes silde- og makrelkvoter. Den danske regering tog – uforståeligt og uvidenskabeligt – EU’s side og nægtede færøske trawlere retten til at lande i dansk havn. Derved smadrede SR-regeringen og EU det danske rigsfællesskab. Erstatning: 100 mio. kr.
  3. Den maltesiske EU-kommissær Joe Borg tillod de facto Polen et systematisk og storstilet torsketyveri i Østersøen 2004-2008. Det bidrog til, at danske fiskere ikke nåede at fange deres tilladte kvoter. Ja, selv Borgs egen næstkommanderende kaldte svindlen uden fortilfælde. Men daværende fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) lod sig køre over af Polen og EU ved ikke at kræve erstatning. Dansk krav nu: Mindst 40 mio. kr.
  4. Danske beskæringsarbejdspladser i Nordjylland blev uskyldige ofre for EU’s laksetoldstrid med Norge, da EU ville beskytte skotske lakseopdrættere. Erstatning: 40 mio. kr.

Erstatningerne skal bruges på at holde dansk fiskeindustri rentabel, indtil bestandene igen er bæredygtige. En anden del af opgøret handler om, at danske fiskere, virksomheder, kommuner og regioner ikke skal afhænge af EU’s komplicerede bureaukrati. Embedsfolk og kontrollanter tillader pt. os alle ydmygt at ansøge om at få udleveret vore egne skattekroner tilbage, efter at pengene har været på en fordyrende omvej til EU. DF’s politik er, at når EU står i vejen for reel jobskabelse, så er det EU, der må vige.

Flere Nyheder