Pelagisk Perspektiv: Viden er vækst

Imens det decimerede tobisfiskeri koger, så er Regeringen med Miljø- og Fødevareministeren i føretrøjen igang med med et servicetjek af fiskeriet ...
23 apr 2016

Imens det decimerede tobisfiskeri koger, så er Regeringen med Miljø- og Fødevareministeren i føretrøjen igang med med et servicetjek af fiskeriet ... eller mere populært en vækstpakke.  Det er der i den aktuelle situation al mulig grund til. Der er trods alt grænser for, hvor meget vækst man kan vride ud af 13.000 tons moniteringskvote på Dogger Banke.

Naturligvis skal man  justere på skatteforhold, fjerne afgifter og gøre det betydeligt nemmere at være fisker og producent af fiskevarer.  Men det står klart, at det helt store vækstpotentiale i dansk og europæisk fiskeri ligger i at forbedre vores viden om havmiljøet og fiskebestandene.

Jo, mere vi ved og forstår om fiskebestandene og økosystemerne, jo bedre kan vi udnytte og forvalte dem, jo bedre kan vi høste bæredygtigt og langsigtet. Jo mere vi ved, jo mere stabilitet og forudsigelighed kan vi sikre.

Stabile forvaltningsrammer  er fundamentet for solid finansiering, investering, rekruttering og produktudvikling. Alt det vi forbinder med vækst.

Det er præcis derfor, at det væsentligste pelagiske indspark til Ministerens “vækstpakke” er forslaget om at der udvikles en forskningsstrategi for hele den danske fiskerisektor – udarbejdet af hele den danske fiskesektor i samarbejde med forskningsinstitutioner og myndigheder. En startegi, der skal sikre mere viden og ikke mindst bedre forståelse for livet i havet.

En tilsvarende strategi sikrede Norge den nuværende position på eksportmarkederne. Og selvom det ikke ligefrem er nulvækst der præger sektoren deroppe, så har Stortinget alligevel besluttet at hæve niveauet yderligere.  Det bliver dyrt for Danmark at lade være.

Det er ikke nok, bare at hælde flere penge i rammeaftalen med DTU Aqua. Biologerne ved meget, men forstår ofte mindre. Tobis ligner en lysende og dyrtkøbt erfaring. Nordsøsild og makrel har allerede kostet millioner.

Fiskeriets organisationer har af samme grund investeret betydeligt i videnskab og forskning. Det skal udnyttes, og erhvervet og andre interessenter skal inddrages i arbejdet med fælles strategisk forskning. Det betyder også, at vi er villige til at tage ansvar. Ansvar for at sætte fokus på de områder der skaber mest værdi for Danmark, ansvar for at koble viden og forståelse, i sidste ende; ansvar for vækst.

Når det gælder finansieringen, så har vi allerede præsenteret Ministeren for en model der potentielt kan generere ca. 30 mio. kr. ekstra forskningskroner om året ved hjælp af forsøgskvoter. Det bliver dyrt at lade dem ligge.

Flere Nyheder