PensionDanmarks opsparere kan glæde sig over 1. halvår

Den positive udvikling i beskæftigelsen løftede indbetalingerne til PensionDanmark med 6 pct. til samlet 5,3 mia. kr. i første halvdel af 2015 – det h
28 aug 2015

Den positive udvikling i beskæftigelsen løftede indbetalingerne til PensionDanmark med 6 pct. til samlet 5,3 mia. kr. i første halvdel af 2015 – det hidtil højeste niveau i et halvår. Investeringsafkastet blev på 8 mia. kr.

”Vi kom godt igennem årets første seks måneder med et pænt investeringsafkast og et stort løft i de løbende indbetalinger af pensionsbidrag som følge af en positiv udvikling i beskæftigelsen i de virksomheder, hvis medarbejdere har pension i PensionDanmark,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

”Den seneste udvikling på aktiemarkederne viser, at der fortsat er store ubalancer i den globale økonomi, og at vi sandsynligvis står over for en lang periode med lavere og meget volatile afkast på aktier og obligationer. Det er baggrunden for, at vi har fokus på at sammensætte en portefølje, som kan klare sig fornuftigt, også når der er store udsving på disse markeder. Derfor har vi løbende udbygget vores investeringer i stabile alternativer som infrastruktur og ejendomme, der nu fylder 20 pct. af porteføljen,” siger Torben Möger Pedersen.

På 5-års-sigt har PensionDanmark opnået et samlet afkast på 61 pct. før skat for et medlem med 10 år til pensionering.

”Som langsigtet investor er målet at sikre et godt afkast set over en længere årrække uden at skulle tage for store risici, og her er vi godt placeret,” siger Torben Möger Pedersen.

Balancen passerede 181 mia. kr. i 1. halvår 2015. Antallet af medlemmer er vokset med 25.000 til 677.000. Omkostningerne er i halvåret påvirket af tilbagebetaling af for meget betalt moms som følge af et forlig med Skatteministeriet efter en langvarig tvist om disse spørgsmål. Derfor er administrationsomkostningerne i 1. halvår 2015 ikke sammenlignelige med samme periode sidste år. Korrigeret for disse særlige poster er omkostningerne reduceret fra 2,1 til 2,0 pct. af præmieindtægterne.

Flere Nyheder