Pensionssats ændres 1. marts

Når arbejdsgiverne den 1. marts 2016 skal indbetale pensionsbidrag til deres ansatte fiskere, skal de være opmærksomme på, at beregningssatsen i henho
23 feb 2016

Når arbejdsgiverne den 1. marts 2016 skal indbetale pensionsbidrag til deres ansatte fiskere, skal de være opmærksomme på, at beregningssatsen i henhold til overenskomsten ændres fra den 1. marts 2016. Danmarks Fiskeriforening har en overenskomst med 3F Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen der er gældende for alle arbejdende fiskere på fiskefartøjer tilsluttet Danmarks Fiskeriforening. I overenskomsten er der en velfungerende pensionsordning med et pensionsbidrag på 18 procent af en aftalt beregningssats. I den forbindelse skal man være opmærksom på at beregningssatsen ændres fra den 1. marts 2016. Fra den 1. marts er dagssatsen aftalt til 1.280,20 kroner, som er det beløb, pensionsbidraget på 18 procent skal beregnes af, indtil der aftales en ny sats gældende fra den 1. marts 2017. I faktaboksen herunder kan man se pensionsaftalens ordlyd med beregningssatser.

 

[box type="shadow" ]

FAKTA

Pensionsordning aftalt i overenskomst mellem Danmarks Fiskeriforening og Fagligt Fælles Forbund, Transportgruppen.

” Med virkning fra 1. januar 1993 er iværksat en pensionsordning. Pensionsordningen omfatter samtlige om bord på det enkelte fartøj. Pensionsbidraget udgør 18% af følgende beregningssats

.                                                               Timesats                          Dagsats

1. marts 2014                                        kr. 158,00                        kr. 1.169,20

1. marts 2015                                        kr. 170,00                         kr. 1.258,00

1. marts 2016                                        kr. 173,00                         kr. 1.280,20

Til beregning af en dagsats multipliceres nævnte satser med 7,4. Arbejdsgiveren betaler halvdelen af pensionsbidraget. Dette bidrag etableres som forlodsudgift. Den resterende halvdel betales af samtlige ombord. Arbejdsgiverne betaler pensionsbidraget samtidig med lønafregningen for de omfattede til PensionDanmark.

Note: Pensionsforsikring for lærlinge henvises til lærlingeaftale."

[/box]

 

 

Flere Nyheder